Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail binnenvloer-doorvoering

Afdichting met rotswol in brandwerende massieve vloeren

Referentie: 3004

Publicatiedatum:

3004_DET1_1.svg
Afb. 20 Afdichting met rotswol van een leiding of kabel in een brandwerende massieve vloer.
 
  1. Massieve vloer
  2. Leiding of kabel
  3. Uitsparing en speling rond de leiding of kabel
  4. Afdichting rond de leiding of kabe
Afbeelding 20 geeft een schematische voorstelling van de plaatsingsvoorschriften voor de afdichting met rotswol van een doorvoering van een brandbare of onbrandbare leiding of een elektriciteitskabel doorheen een brandwerende massieve vloer.
 
1. Massieve vloer
De massieve vloer moet ofwel in overeenstemming zijn met een gestandaardiseerde massieve vloer, ofwel met een gelijkaardige massieve vloer.
 
2. Leidingen of kabels
Het betreft de enkelvoudige doorvoering van alle mogelijke types brandbare (PVC, PE, PP …) of onbrandbare leidingen voor fluïda en vaste stoffen en om elektriciteitskabels of gelijkaardige kabels. Tabel 6 (p. 27) uit TV 254 bevat de maximale toegelaten diameter voor leidingen en elektrische kabels. Deze eenvoudige afdichtingsoplossing is niet van toepassing op meervoudige doorvoeringen en lucht- en rookkanalen.
Hoewel meerlagige buizen (die bestaan uit een kunststof laag met daarop een aluminium laag met geringe laagdikte en opnieuw een kunststof laag) niet expliciet onder het toepassingsgebied van bijlage 7 van het KB 'Basisnormen' vallen, kunnen deze beschouwd worden als brandbare leidingen door de geringe dikte van de aluminium laag en het smeltpunt van aluminium (rond 660 °C).
 
3. Uitsparing en speling
Bijlage 7 van het KB 'Basisnormen' geeft geen specifieke informatie omtrent de toegelaten speling rondom de leiding. We raden aan dat het verschil tussen de diameter van de uitsparing en de diameter van de leiding niet groter mag zijn dan 50 mm. De speling tussen de leiding en de vloer zou ten minste 10 mm moeten bedragen om een correcte afdichting te waarborgen.
 
4. Afdichting met rotswol
De afdichting van de speling tussen de leiding en de uitsparing in de vloer wordt gerealiseerd door middel van rotswol. Dit moet gebeuren over de ganse omtrek van de leiding tot op een diepte van 50 mm. Als de afdichting maar langs één zijde gerealiseerd kan worden, moet de totale diepte (50 mm) langs deze zijde gerealiseerd worden. Hierbij dient men er eveneens op toe te zien dat de rotswol stevig aangedrukt kan worden. Om dit in de praktijk te kunnen realiseren, moet de opvulling over de volledige dikte van de vloer gebeuren.
 
5. Ophangconstructie (niet zichtbaar op afbeelding 20)
Om in geval van brand de brandweerstand van de massieve vloer te garanderen, dienen de leidingen ondersteund en bevestigd te worden volgens de regels van goed vakmanschap.

Gerelateerde publicaties

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Bouwdetails
  4. Databank bouwdetails