Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail binnenmuur-doorvoering

Afdichting met rotswol in brandwerende massieve muren

Referentie: 3002

Publicatiedatum:

3002_DET1_1.svg
Afb. 18 Afdichting met rotswol van een leiding of kabel in een brandwerende massieve muur.
 
  1. Massieve muur
  2. Leiding of kabel
  3. Uitsparing en speling rond de leiding of kabel
  4. Afdichting rond de leiding of kabel
  5. Ophangconstructie van de leiding of kabel
Afbeelding 18 geeft een schematische voorstelling van de plaatsingsvoorschriften voor de afdichting met rotswol van een doorvoering van een brandbare of onbrandbare leiding of een elektriciteitskabel doorheen een brandwerende massieve muur.
 
1. Massieve muur
De massieve muur moet ofwel in overeenstemming zijn met een gestandaardiseerde massieve muur, ofwel met een gelijkaardige massieve muur.
 
2. Leidingen of kabels
Het betreft de enkelvoudige doorvoering van alle mogelijke types brandbare (PVC, PE, PP …) en onbrandbare leidingen voor fluïda en vaste stoffen en om elektrische of gelijkaardige kabels. Tabel 6 uit TV 254 (p. 27) bevat de maximale toegelaten diameter voor leidingen en elektrische kabels. Deze eenvoudige afdichtingsoplossing is niet van toepassing op meervoudige doorvoeringen en lucht- en rookkanalen.
Hoewel meerlagige buizen (die bestaan uit een kunststof laag met daarop een aluminium laag met geringe laagdikte en opnieuw een kunststof laag) niet expliciet onder het toepassingsgebied van bijlage 7 van het KB 'Basisnormen' vallen, kunnen deze beschouwd worden als brandbare leidingen door de geringe dikte van de aluminium laag en het smeltpunt van aluminium (rond 660 °C).
 
3. Uitsparing en speling
Bijlage 7 van het KB 'Basisnormen' geeft geen specifieke informatie omtrent de toegelaten speling rondom de leiding. We raden aan dat het verschil tussen de diameter van de uitsparing en de diameter van de leiding niet groter mag zijn dan 50 mm. De speling tussen de leiding en de muur zou ten minste 10 mm moeten bedragen om een correcte afdichting te waarborgen.
 
4. Afdichting met rotswol
De afdichting van de speling tussen de leiding en de uitsparing in de muur wordt gerealiseerd door middel van rotswol. Dit moet gebeuren over de volledige omtrek van de leiding tot op een totale diepte van 50 mm. Als de afdichting maar langs één zijde gerealiseerd kan worden, moet de totale dikte (50 mm) langs deze zijde gerealiseerd worden. Hierbij dient men erop toe te zien dat de rotswol stevig aangedrukt kan worden. Om dit in de praktijk te kunnen realiseren, moet de opvulling over de volledige dikte van de muur gebeuren.
 
5. Ophangconstructie
Om in geval van brand de brandweerstand van de massieve muur te garanderen, dienen de leidingen ondersteund en bevestigd te worden volgens de regels van goed vakmanschap. De ophangingen moeten zo dicht mogelijk bij de muur gelegen zijn (op een maximale afstand van 500 mm).

Gerelateerde publicaties

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Bouwdetails
  4. Databank bouwdetails