Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail binnenmuur-doorvoering

Afdichting met rotswol in brandwerende lichte scheidingswanden

Referentie: 3000

Publicatiedatum:

3000_DET1_1.svg
Afb. 16 Afdichting met rotswol van een leiding of kabel in een brandwerende lichte scheidingswand.
 
  1. Lichte scheidingswand
  2. Leiding of kabel
  3. Uitsparing en speling rond de leiding of kabel
  4. Afdichting rond de leiding of kabel
  5. Ophangconstructie van de leiding of kabel
Afbeelding 16 geeft een schematische voorstelling van de plaatsingsvoorschriften voor de afdichting met rotswol van een doorvoering van een brandbare of onbrandbare leiding (of een elektrische kabel) doorheen een brandwerende lichte scheidingswand.
 
1. Lichte scheidingswand
Het gaat ofwel om een gestandaardiseerde lichte scheidingswand, ofwel een gelijkaardige lichte scheidingswand.
 
2. Leidingen of kabels
Het betreft de enkelvoudige doorvoering van alle mogelijke types brandbare (PVC, PE, PP …) en onbrandbare leidingen voor fluïda en vaste stoffen evenals om elektrische of gelijkaardige kabels. Tabel 6 uit TV 254 (p. 27) bevat de maximale toegelaten diameter voor leidingen en elektrische kabels. Deze afdichtingsoplossing is niet van toepassing op meervoudige doorvoeringen en lucht- en rookkanalen.
 
Hoewel meerlagige buizen (die bestaan uit een kunststof laag met daarop een aluminium laag met geringe laagdikte en opnieuw een kunststof laag) niet expliciet onder het toepassingsgebied van bijlage 7 van het KB 'Basisnormen' vallen, kunnen ze beschouwd worden als brandbare leidingen door de geringe dikte van het aluminium en het smeltpunt van aluminium (rond 660 °C).
 
3. Uitsparing en speling
Bijlage 7 van het KB 'Basisnormen' geeft geen specifieke informatie omtrent de toegelaten speling rondom de leiding. We raden aan dat het verschil tussen de diameter van de uitsparing en de diameter van de leiding niet groter mag zijn dan 50 mm. De speling tussen de leiding en de wand zou ten minste 10 mm moeten bedragen om een correcte afdichting te waarborgen.
 
4. Afdichting met rotswol
De afdichting van de speling tussen de leiding en de uitsparing in de wand wordt gerealiseerd door middel van rotswol. Dit moet gebeuren over de volledige omtrek van de leiding tot op een diepte van 50 mm langs weerszijden van de lichte scheidingswand. Hierbij dient men er eveneens op toe te zien dat de rotswol stevig aangedrukt kan worden. Om dit in de praktijk te kunnen realiseren, moet de opvulling over de volledige dikte van de wand gebeuren.
 
Om de rotswol die gebruikt wordt voor de afdichting te kunnen plaatsen en stevig te kunnen aandrukken, is het aangeraden om een isolatiemateriaal aan te brengen in de kern van de lichte scheidingswand ter hoogte van de doorvoering.
 
5. Ophangconstructie
Om in geval van brand de brandweerstand van de lichte scheidingswand te garanderen, dienen de leidingen ondersteund en bevestigd te worden volgens de regels van goed vakmanschap. De ophangingen moeten zo dicht mogelijk bij de wand gelegen zijn (d.w.z. op een maximale afstand van 500 mm).

Gerelateerde publicaties

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Bouwdetails
  4. Databank bouwdetails