Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/08/2018

WTCB Home


Bouwdetail keldervloer-buitenmuur

Holle bekistingswanden. Injectieslang

Referentie: 2011

Publicatiedatum:

2011_DET1_1.svg
  1. Tweedefasbeton
  2. Holle bekistingswand
  3. Injectieslang
  4. Vloerplaat uit ter plaatse gestort gewapend beton
  5. Werkvloer uit mager beton
De waterdichtheid kan verbeterd worden door het aanbrengen van injectieslangen in de hernemingsvoegen tussen de keldervloer en de kelderwand, alsook ter hoogte van de verticale voegen tussen de holle bekistingswanden.
 
De injectieslangen moeten vastgemaakt worden om verplaatsingen tijdens het storten van het beton te vermijden.
 
Deze ingestorte injectieslangen mogen pas geïnjecteerd worden als:
- het beton voldoende drukvast is
- het beton reeds het grootste deel van zijn drogingskrimp ondergaan heeft
- het merendeel van de te verwachten zettingen achter de rug is.

Gerelateerde publicaties

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Bouwdetails
  4. Databank bouwdetails