Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

22/08/2018

WTCB Home


Bouwdetail keldervloer-buitenmuur

Ter plaatse gestorte betonnen wand. Zwelband

Referentie: 2008

Publicatiedatum:

2008_DET1_1.svg
  1. Wand uit ter plaatse gestort gewapend beton
  2. Zwelband
  3. Vloerplaat uit ter plaatse gestort gewapend beton
  4. Werkvloer uit mager beton
Naast injecties kan men ook zwelbanden gebruiken om de waterdichtheid ter hoogte van de hernemingsvoegen in de betonnen structuur te verbeteren. Het is echter gevaarlijk om hiervoor uitsluitend te rekenen op de aanwezigheid van een zwelband. Bentonietbanden kunnen immers hun afdichtende en opzwellende eigenschappen onder bepaalde omstandigheden gedeeltelijk verliezen ten gevolge van een volume­verlies door ionenuitwisseling en/of opeenvolgende variaties in het vochtgehalte (bv. lege opvangbekkens). Als de zwelband in contact komt met andere materialen, moet de (onderlinge) compatibiliteit nagegaan worden.
 
De plaatsing van de zwelband dient zorgvuldig te gebeuren en bestaat uit de volgende stappen:
1. het reinigen van de ondergrond
2. het eventueel aanbrengen van een geschikte bentonietlijm om een goed contactoppervlak te bekomen
3. het uitrollen van de zwelband tussen de wapening. De zwelband mag zich echter niet te dicht bij de rand van het beton bevinden om het afspringen van de randen te vermijden (minimale afstand van 70 mm tussen de zwelband en de rand van het beton)
4. het aanbrengen van een rooster om de zwelband te beschermen tegen onthechting of scheuren
5. het vernagelen van de zwelband om een goed contact met de ondergrond te bekomen
6. het starten met de betonnering zo snel mogelijk na de plaatsing van de zwelband.
 
Indien de zwelband gebruikt wordt in combinatie met een kimplaat, moet de zwelband aangebracht worden op de met water belaste zijde. De voegen tussen de opeenvolgende zwelbanden moeten hetzij met een overlap van minstens 150 mm, hetzij met behulp van een kopse aansluiting uitgevoerd worden.
 
Soms wordt er een trapeziumvormige lat aangebracht in het beton waaruit de vloerplaat opgebouwd is. Wanneer deze lat verwijderd wordt, ontstaat er een uitsparing waarin men de zwelband kan aanbrengen.

Gerelateerde publicaties

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Bouwdetails
  4. Databank bouwdetails