Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail plat dak-buitenmuur

Binnengoot naast een buitenmuur, omkeerdak. Bitumineuze afdichting

Referentie: 1170

1170_DET1_2.svg
 1. Thermische onderbreking om de koude brug te vermijden
 2. Hellingslaag
 3. Dakafdichting
 4. Afdichting van de opstand
 5. Afdichtingsstrook polyester gewapend bitumen als hoekversterking
 6. Thermische isolatie in XPS (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 7. Ballastlaag
De goot dient in de hellingslaag gevormd te worden en kan niet gecreëerd worden door een kleinere isolatiedikte nabij de buitenmuur te voorzien. In dit laatste geval kan men ter hoogte van de afdichting immers geen langshelling in de goot realiseren om een snelle waterafvoer te bekomen en extra warmteverliezen doorheen de isolatie te vermijden.
 
Tussen de omkeerdakisolatie en de ballastlaag kan een dampopen scheidingslaag aangebracht worden om te vermijden dat er stof of kleine ballastdeeltjes in de voegen van de isolatieplaten zouden terechtkomen.
 
In deze fiche wordt de uitvoering van een eenlaagse bitumineuze afdichting weergegeven. Voor de uitvoeringsprincipes voor meerlaagse bitumineuze afdichtingen aan de opstanden verwijzen we naar § 5.4.1 in het algemene deel van de TV244.
 
Bij eenlaagse bitumineuze afdichtingen die afgewerkt zijn met leischilfers, wordt de overlapverbinding idealiter op de fabrieksmatig voorziene neutrale zone (zonder leischilfers) uitgevoerd. Wanneer dit om uitvoeringstechnische redenen niet mogelijk is, dient men in zones waar er een zeker risico op plasvorming bestaat veiligheidshalve een bijkomende strook onderlaag onder de overlapverbinding te voorzien.
 
 

Gerelateerde publicaties

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails