Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

22/08/2018

WTCB Home


Bouwdetail plat dak-buitenmuur

Binnengoot naast een buitenmuur, warme dakopbouw. Plastomere afdichting

Referentie: 1169

1169_DET1_2.svg
 1. Thermische onderbreking om de koude brug te vermijden
 2. Hellingslaag
 3. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 4. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 5. Dunnere thermische isolatie die de goot vormt langs de gevel
 6. Afdichting van de goot (plastomeer)
 7. Geprofileerde metaalfolieplaat (voor de eventuele noodzaak van de rand- of kimfixatie, zie TV 244, § 5.4.3)
 8. Overlapverbinding
 9. Dakafdichting (plastomeer)
 10. Afdichting van de opstand (plastomeer)
1169_DET2_2.svg
 1. Gecacheerde dakafdichting
 2. Gecacheerde gootafdichting
 3. Naakte afdichtingsstrook
De noodzaak van een kimfixatie bij een plastomere afdichting is afhankelijk van de drie volgende factoren:
 - de plaatsingswijze van de afdichting
 - de afwerking van de dakopstanden
 - het feit of de afdichting al dan niet gewapend is.
Dit onderwerp komt uitgebreid aan bod in TV 244, hoofdstuk 5 "Opstanden".
 
Bij bepaalde types plastomeren dient men tussen de afdichting en de niet-gecacheerde EPS- of PUR-dakisolatie een scheidingslaag aan te brengen om een migratie van weekmakers uit de dakafdichting te vermijden (zie hiervoor de technische specificaties van de fabrikanten). In aanwezigheid van een dakopstand met een ruwe ondergrond dient men een scheidingslaag (niet-geweven polyester) aan te brengen.
 
De goot kan in de hellingslaag gevormd worden of gecreëerd worden door een kleinere isolatiedikte nabij de buitenmuur te voorzien. Dit laatste aspect dient in aanmerking genomen te worden bij de berekening van de U-waarde van het dak.
 
Wanneer zowel de goot- als de dakafdichting onderaan afgewerkt zijn met een textieldoek (volvlakkige verkleving), dient hun naadverbinding te geschieden met behulp van een afzonderlijke niet-gecacheerde afdichtingsstrook.
 

Gerelateerde publicaties

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails