Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

16/08/2018

WTCB Home

Bouwdetail plat dak-dakrand

Betonnen buitengoot, bekleed met een afdichting. Plastomere afdichting

Referentie: 1166

1166_DET1_2.svg
 1. Betonnen buitengoot
 2. Thermische onderbreking van de buitengoot om de koudebrug te vermijden
 3. Hellingslaag
 4. Gekleefde elastomere afdichting van de goot
 5. Houten regels om de hoek te versterken (eventueel)
 6. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 7. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 8. Dakafdichting
 9. Dakrandprofiel
 10. Overlapverbinding (voor de eventuele noodzaak van de randfixatie zie TV 244, § 5.4)
 11. Soepele voeg
 12. Lasverbinding
1166_DET2_2.svg
 1. Gecacheerde gootafdichting
 2. Metaalfolieplaat
 3. Naakte afdichtingsstrook
1166_DET3_2.svg
 1. Gecacheerde dakafdichting
 2. Gecacheerde gootafdichting
 3. Naakte afdichtingsstrook
De noodzaak van een randfixatie bij een plastomere afdichting is afhankelijk van de drie volgende factoren:
 - de plaatsingswijze van de afdichting
 - de afwerking van de dakopstanden
 - het feit of de afdichting al dan niet gewapend is.
Dit onderwerp komt uitgebreid aan bod in TV 244, hoofdstuk 5 "Opstanden".
 
Bij bepaalde types plastomeren dient men tussen de afdichting en de niet-gecacheerde EPS- of PUR-dakisolatie een scheidingslaag aan te brengen om een migratie van weekmakers uit de dakafdichting te vermijden (zie hiervoor de technische specificaties van de fabrikanten). Ook de verenigbaarheid tussen het dampscherm en de gootafdichting dient gecontroleerd te worden.
 
De plastomere gootafdichting wordt volvlakkig hechtend uitgevoerd en kan onderaan afgewerkt zijn met een textieldoek.
Om het aantal naden in de goot te beperken, wordt er gebruikgemaakt van stroken met een zo groot mogelijke lengte. Indien de overlapverbindingen in de goot niet thermisch gelast worden, dient men een goothelling te voorzien.
 
Bij gootafdichtingen die onderaan afgewerkt zijn met een polyesterdoekcachering kan de afdichting niet rechtstreeks op de metaalfolieplaten gelast worden. In voorkomend geval dient de aansluiting te geschieden zoals voorgesteld in het volgende schema.
 
Wanneer zowel de goot- als de dakafdichting onderaan afgewerkt zijn met een textieldoek, dient hun naadverbinding te geschieden met behulp van een afzonderlijke niet-gecacheerde afdichtingsstrook.
 
De houten keper kan eventueel vervangen worden door een afschuining van de harde thermische isolatie en een metaalfolieplaat ter versterking van de hoek. De goot kan eveneens volledig opgebouwd worden uit metaalfolieplaat.

Gerelateerde publicaties

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails