Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/08/2018

WTCB Home

Bouwdetail plat dak-dakrand

Betonnen buitengoot, bekleed met een afdichting. Bitumineuze afdichting

Referentie: 1164

1164_DET1_2.svg
 1. Betonnen buitengoot
 2. Thermische onderbreking van de buitengoot om de koudebrug te vermijden
 3. Hellingslaag
 4. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 5. Houten regels om de hoek te versterken (eventueel)
 6. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 7. Thermische isolatie in de goot
 8. Bitumineuze afdichting van de goot
 9. Dakafdichting
 10. Dakrandprofiel
 11. Afdichtingsstrook
 12. Soepele voeg
 13. Kitvoeg
De gootafdichting wordt volvlakkig hechtend uitgevoerd. Indien deze uit een bitumineus materiaal bestaat, wordt ze uitgevoerd met afzonderlijke stroken, die om praktische uitvoeringsredenen (uniforme opwarming over de volledige breedte) meestal slechts enkele meter breed zijn. De overlapverbindingen van de gootafdichting dienen te verspringen ten opzichte van deze van de dakafdichting. De banen van de dakafdichting liggen evenwijdig met de dakhelling (zie ook TV 215 , p. 59).
 
De thermische isolatie in de goot heeft tot doel te vermijden dat de bitumineuze afdichting beschadigd zou raken door plooivorming (als gevolg van de differentiële werking tussen de goot- en de dakafdichting).
 
In deze fiche wordt de uitvoering van een eenlaagse bitumineuze afdichting weergegeven. Voor de uitvoeringsprincipes voor meerlaagse bitumineuze afdichtingen aan de opstanden verwijzen we naar § 5.4.1 in het algemene deel van de TV244.
 

Gerelateerde publicaties

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails