Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail plat dak-dakrand

Hanggoot. Elastomere afdichting

Referentie: 1162

1162_DET1_2.svg
 1. Dragend metselwerk
 2. Gevelmetselwerk
 3. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 4. Dakvloer
 5. Hellingslaag
 6. Hellingsspie
 7. Houten regelwerk
 8. Thermische isolatie
 9. Houten plaat ter ondersteuning van het dampscherm en als spouwafdekking
 10. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 11. Houten regel
 12. Thermische isolatie
 13. Boordplank
 14. Haken, tussenafstand afhankelijk van de goot
 15. Hanggoot in metaal of kunststof
 16. Stijve druiplijst
 17. Dakafdichting
1162_DET2_2.svg
De noodzaak van een randfixatie bij een elastomere afdichting is enerzijds afhankelijk van haar plaatsingswijze en anderzijds het feit of ze al dan niet gewapend is. Dit onderwerp komt uitgebreid aan bod in TV 244, hoofdstuk 5 "Opstanden". We verwijzen hiervoor tevens naar de plaatsingsrichtlijnen van de fabrikanten.
Als er een dampscherm aanwezig is, wordt het uiteinde ervan om praktische redenen en om de waterafvoer niet in het gedrang te brengen (bv. in de periode gedurende welke het dampscherm dienst doet als voorlopige afdichting) vaak tot onder de houten kepers doorgetrokken (en niet tegen de kepers omhooggeplooid). Over het algemeen is het echter aanbevolen om de afdichting met het dampscherm te verbinden (bv. met een afzonderlijke strook) teneinde de thermische isolatie volledig in te sluiten. Door deze manier van werken kan men ook de windbelasting in de randzone verminderen.
Bepaalde fabrikanten eisen bovendien dat de dakafdichting mechanisch door de druiplijst heen bevestigd wordt. De dakafdichting bevindt zich dan onder de druiplijst zodanig dat er een bijkomende afdichtingsstrook op aangebracht dient te worden. Een tegennaad is in voorkomend geval niet te vermijden.
 
De stijve druiplijst - die verenigbaar moet zijn met het afdichtings- en gootmateriaal - bestaat uit stukken van 1 m lengte die geplaatst worden met een overlapping van 100 mm. Deze stukken worden slechts aan één zijde star bevestigd zodanig dat hun thermische bewegingen niet verhinderd worden. De afdichting wordt losliggend geplaatst over een zone van 50 mm aan weerszijden van de voeg tussen de druiplijststukken (bv. door slechts één zijde in te strijken met contactlijm).
De afdichting wordt ook op het neerhangende gedeelte van de stijve druiplijst verlijmd.

Gerelateerde publicaties

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails