Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail plat dak-doorvoering

Dakwaterafvoer in dakvlak. Plastomere afdichting

Referentie: 1160

1160_DET1_2.svg
 1. Metalen verstevigingsplaat bij grote buisdiameters (zie TV 239, §2.2.5)
 2. Geprofileerde staalplaten
 3. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 4. Verlaagde thermische isolatie om de verzonken plaatsing van de tapbuis mogelijk te maken
 5. Dakwaterafvoer (bij voorkeur soepel of hard PVC)
 6. Mechanische bevestiging van de plakplaat
 7. Afdichtingsstrook
 8. Dakafdichting
 9. Lasnaad
 10. Op de dakafdichting gelast vormstuk
 11. Bolrooster
De noodzaak van een kimfixatie bij een plastomere afdichting is afhankelijk van de drie volgende factoren:
 - de plaatsingswijze van de afdichting
 - de afwerking van de dakopstanden
 - het feit of de afdichting al dan niet gewapend is.
Dit onderwerp komt uitgebreid aan bod in TV 244, hoofdstuk 5 "Opstanden".
 
Bij bepaalde types plastomeren dient men tussen de afdichting en de niet-gecacheerde EPS- of PUR-dakisolatie een scheidingslaag aan te brengen om een migratie van weekmakers uit de dakafdichting te vermijden (zie hiervoor de technische specificaties van de fabrikanten).
 
Voor daken met een dampscherm vanaf klasse E2 of in geval van een sterke windbelasting dienen de openingen tussen de dakwaterafvoer en de dakvloer correct dampdicht (en luchtdicht) gemaakt te worden. Hiertoe zijn er diverse tweeledige geprefabriceerde waterafvoeren (zie TV 244, afbeelding 9) in de handel beschikbaar. Het gaat hier om hulpstukken die toelaten om een waterdichte aansluiting te realiseren ter hoogte van de afdichting en het dampscherm en dit, zonder het dampscherm te onderbreken.
 
De afdichting kan zowel op als onder de plakplaat gelijmd of gelast worden. Men dient zich hierbij te houden aan de richtlijnen van de fabrikant van de tapbuis en van de afdichting.
In principe wordt de dakafdichting over de opening van de dakwaterafvoer doorgelegd. Deze wordt vervolgens doorboord om er de tapbuis met de plakplaat door te steken. Nadien wordt er een bijkomend vormstuk uit afdichtingsmateriaal over de aansluiting heen gelast.
 
De tapbuis moet mechanisch bevestigd worden op de bovenste flenzen van de stalen plooiplaten om te weerstaan aan de windkrachten, de krimp van de afdichting, de vervorming van de dakvloer,…
Bij plastomere afdichtingen zouden de afmetingen van de plakplaat ten minste 2 x 100 mm moeten bedragen (+ de diameter van de tapbuis).
1160_DET2_2.svg
Uitvoering van de plakplaat van de tapbuis nabij de dakrand
 
1. Dakwaterafvoer
1160_DET3_2.svg
Uitvoering van de plakplaat van de tapbuis nabij een hoek
 
 1. Verlaagde thermische isolatie om de verzonken plaatsing van de tapbuis toe te laten
 2. Dakwaterafvoer

Gerelateerde publicaties

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails