Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail plat dak-doorvoering

Dakwaterafvoer in dakvlak. Elastomere kunststof afdichting

Referentie: 1159

1159_DET1_2.svg
 1. Metalen verstevigingsplaat bij grote buisdiameters (zie TV 239, §2.2.5)
 2. Geprofileerde staalplaten
 3. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 4. Verlaagde thermische isolatie om de verzonken plaatsing van de tapbuis mogelijk te maken
 5. Dakwaterafvoer
 6. Mechanische bevestiging van de plakplaat
 7. Afdichtingsstrook
 8. Dakafdichting
 9. Overlapverbinding
 10. Op de dakafdichting gelast vormstuk
 11. Bolrooster
De noodzaak van een randfixatie bij een elastomere afdichting is enerzijds afhankelijk van haar plaatsingswijze en anderzijds van het feit of ze al dan niet gewapend is. Dit onderwerp komt uitgebreid aan bod in TV 244, hoofdstuk 5 "Opstanden". We verwijzen hiervoor tevens naar de plaatsingsrichtlijnen van de fabrikanten.
Voor daken met een dampscherm vanaf klasse E2 of in geval van een sterke windbelasting dienen de openingen tussen de dakwaterafvoer en de dakvloer correct dampdicht (en luchtdicht) gemaakt te worden. Hiertoe zijn er diverse tweeledige geprefabriceerde waterafvoeren (zie TV 244, afbeelding 9) in de handel beschikbaar. Het gaat hier om hulpstukken die toelaten om een waterdichte aansluiting te realiseren ter hoogte van de afdichting en het dampscherm en dit, zonder het dampscherm te onderbreken.
 
In principe wordt de dakafdichting over de opening van de dakwaterafvoer doorgelegd. Deze wordt vervolgens doorboord om er de tapbuis met de plakplaat door te steken. Nadien wordt de plakplaat, die al dan niet voorafgaandelijk voorzien werd van een afdichtingsstrook, op de dakafdichting geplaatst en ermee verbonden.
Bij het verlijmen of lassen van de elastomere afdichting op de plakplaat dient men zich te houden aan de richtlijnen van de fabrikant van de tapbuis en van de afdichting. Bepaalde fabrikanten eisen bovendien dat de dakafdichting mechanisch door de plakplaat van de regenwaterafvoer heen bevestigd wordt. Als alternatief kan de dakafdichting in de tapbuis ingeklemd worden (zie TV 244, afbeelding 20).
 
Bij luchtopen dakvloeren of bij een mechanische bevestiging van de dakafdichting dient men de tapbuis mechanisch te bevestigen om te weerstaan aan de windkrachten, de krimp van de afdichting, de vervorming van de dakvloer,…
 
Bij elastomere afdichtingen zouden de afmetingen van de plakplaat ten minste 2 x 100 mm moeten bedragen (+ de diameter van de tapbuis).
1159_DET2_2.svg
Uitvoering van de plakplaat van de tapbuis nabij de dakrand
 
1. Tapbuis
1159_DET3_2.svg
Uitvoering van de plakplaat van de tapbuis nabij de dakrand ter hoogte van een hoek
 
 1. Verlaagde thermische isolatie om de verzonken plaatsing van de plakplaat toe te laten
 2. Dakwaterafvoer

Gerelateerde publicaties

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails