Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail plat dak-doorvoering

Dakwaterafvoer in dakvlak. Bitumineuze afdichting

Referentie: 1158

Publicatiedatum:

1158_DET1_1.svg
 1. Metalen verstevigingsplaat bij grote buisdiameters (zie TV 239, §2.2.5)
 2. Dakwaterafvoer
 3. Dakafdichting
 4. Afdichtingsstrook of onderlaag bij meerlaagse bitumineuze afdichting
 5. Afdichtingsstrook
 6. Eventueel bolrooster
 7. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 8. Verlaagde thermische isolatie om de verzonken plaatsing van de tapbuis mogelijk te maken
 9. Geprofileerde staalplaten
1158_DET2_1.svg
Uitvoering van de plakplaat van de tapbuis nabij de dakrand
 
 1. Extra strook bij een eenlaagse afdichting of onderlaag bij een meerlaagse afdichting
 2. Tapbuis met een plakplaat
1158_DET3_1.svg
Uitvoering van de plakplaat van de tapbuis nabij de dakrand ter hoogte van een hoek
 
 1. Extra strook bij een eenlaagse afdichting of onderlaag bij een meerlaagse afdichting
 2. Tapbuis met een plakplaat
De combinatie van bitumineuze afdichtingen zonder UV-bescherming met onbeschermde loden of zinken toebehoren (standleidingen, grindvang, ...) kan soms aanleiding geven tot een snelle corrosie van het metaal (zie WTCB-Tijdschrift, nr. 3/4, katern nr. 3, 1989). Bij gebruik van dergelijke afdichtingen verdient het dus de aanbeveling om het metaal van een aangepaste coating te voorzien (periodiek onderhoud) of om de afdichting te beschermen tegen een directe bezonning (leislag, ballast, ... ; zie TV 215).
 
Voor daken met een dampscherm vanaf klasse E2 of in geval van een sterke windbelasting dienen de openingen tussen de dakwaterafvoer en de dakvloer correct dampdicht (en luchtdicht) gemaakt te worden. Hiertoe zijn er diverse tweeledige geprefabriceerde waterafvoeren (zie afbeelding 9 in TV 244) in de handel beschikbaar. Het gaat hier om hulpstukken die toelaten om een waterdichte aansluiting te realiseren ter hoogte van de afdichting en het dampscherm en dit, zonder het dampscherm te onderbreken.
 
De dakwaterafvoer dient mechanisch bevestigd te worden op de stalen plooiplaten om te weerstaan aan de windkrachten, de krimp van de afdichting, de vervorming van de dakvloer, ...
 
Zoals eerder vermeld, zou de dakwaterafvoer zich op het laagste punt van de afschotlijn moeten bevinden en dit, liefst in een speciaal hiertoe voorziene uitsparing of verdieping in de dakvloer. De aansluiting gebeurt met een aparte afdichtingsstrook (nr. 5) die niet tot op de isolatie mag doorgetrokken worden om een meerdikte ten gevolge van de overlapverbinging te vermijden.

Gerelateerde publicaties

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails