Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail plat dak-doorvoering

Dakwaterafvoer doorheen een buitenmuur. Elastomere afdichting

Referentie: 1156

1156_DET1_2.svg
 1. Thermische onderbreking om de koude brug te vermijden
 2. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 3. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 4. Verlaagde thermische isolatie om de verzonken plaatsing van de tapbuis mogelijk te maken
 5. Plakplaat
 6. Afdichtingsstrook
 7. Dakafdichting
 8. Tapbuis
 9. Helling
 10. Standleiding met vergaarbak
 11. Overlapverbinding
 12. Soepele voeg
 13. Hellingslaag
De noodzaak van een kimfixatie bij een elastomere afdichting is enerzijds afhankelijk van haar plaatsingswijze en anderzijds van het feit of ze al dan niet gewapend is. Dit onderwerp komt uitgebreid aan bod in TV 244, hoofdstuk 5 "Opstanden". We verwijzen hiervoor tevens naar de plaatsingsrichtlijnen van de fabrikanten.
 
In principe wordt de dakafdichting over de opening van de dakwaterafvoer doorgelegd. Deze wordt vervolgens doorboord om er de tapbuis met de plakplaat door te steken. Nadien wordt de plakplaat, die al dan niet voorafgaandelijk voorzien werd van een afdichtingsstrook, op de dakafdichting geplaatst en ermee verbonden.
 
Bij het verlijmen of lassen van de elastomere afdichting op de plakplaat dient men zich te houden aan de richtlijnen van de fabrikant van de tapbuis en van de afdichting. Bepaalde fabrikanten eisen bovendien dat de dakafdichting mechanisch door de plakplaat van de regenwaterafvoer heen bevestigd wordt.
 
Bij elastomere afdichtingen zouden de afmetingen van de plakplaat ten minste 2 x 100 mm moeten bedragen (+ de diameter van de tapbuis).
Bij niet-luchtdichte dakvloeren of opstanden dient men de plakplaat mechanisch te bevestigen. Soms kan het om praktische uitvoeringsredenen (bv. te weinig manoevreerruimte voor het lasapparaat) noodzakelijk zijn om de afdichtingsstrook (nr. 6) op de dakafdichting (nr. 7) te lassen. In voorkomend geval is een plaatselijke tegennaad niet te vermijden.
 
 
1156_DET2_2.svg
Uitvoering van de plakplaat van de tapbuis nabij de dakrand
 
1. Tapbuis met een plakplaat tegen een opkant
1156_DET3_2.svg
Uitvoering van de plakplaat van de tapbuis nabij de dakrand ter hoogte van een hoek
 
1. Tapbuis met een plakplaat ter hoogte van een hoek

Gerelateerde publicaties

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails