Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

22/02/2018

WTCB Home
 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails

Bouwdetail plat dak-doorvoering

Spuwer. Plastomere afdichting

Referentie: 1154
Publicatiedatum: 31-03-2014

1154_DET1_1.svg
 1. Thermische onderbreking om de koude brug te vermijden
 2. Hellingslaag
 3. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 4. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 5. Spuwer
 6. Dakafdichting
 7. Soepele voeg
 8. Helling
 9. Op de dakafdichting gelast vormstuk
 10. Waterhoogte waarvoor de dakwaterafvoeren werden gedimensioneerd
De noodzaak van een kimfixatie bij een plastomere afdichting is afhankelijk van de drie volgende factoren:
 • de plaatsingswijze van de afdichting
 • de afwerking van de dakopstanden
 • het feit of de afdichting al dan niet gewapend is.
 
Dit onderwerp komt uitgebreid aan bod in TV 244, hoofdstuk 5 "Opstanden".
 
Bij bepaalde types plastomeren dient men tussen de afdichting en de niet-gecacheerde EPS-dakisolatie een scheidingslaag aan te brengen om een migratie van weekmakers uit de dakafdichting te vermijden (zie hiervoor de technische specificaties van de fabrikanten). In aanwezigheid van een dakopstand met een ruwe ondergrond dient men een scheidingslaag (niet-geweven polyester) aan te brengen.
 
Ofwel wordt er, zoals aangegeven op bovenstaande afbeelding, een slab uit soepele homogene PVC-folie op een harde PVC-buis gelast, waarna deze slab op de dakafdichting gelast wordt, ofwel volgt men dezelfde principes als bij de uitvoering van een horizontale afloop (zie uitvoeringsdetail 14-3 van de TV 244).

Gerelateerde publicaties