Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/08/2018

WTCB Home


Bouwdetail plat dak-dakrand

Opstanden met differentiële bewegingen met betonnen sandwichpanelen. Bitumineuze afdichting

Referentie: 1149

1149_DET1_2.svg
 1. Dakvloer
 2. Thermisch geïsoleerd betonnen sandwichpaneel
 3. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 4. Glijlaag
 5. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 6. Optrekken van het dampscherm
 7. Thermische isolatie van de dakopstand
 8. Hoeklat of versterkte hoek
 9. Dakafdichting
 10. Afdichting van de opstand
 11. Dakrandprofiel
 12. Randstrook
 13. Bitumenpasta
In deze fiche wordt de uitvoering van een eenlaagse bitumineuze afdichting weergegeven. Voor de uitvoeringsprincipes voor meerlaagse bitumineuze afdichtingen aan de opstanden verwijzen we naar § 5.4.1 in het algemene deel van de TV244.
 
Bij eenlaagse bitumineuze afdichtingen die afgewerkt zijn met leischilfers, wordt de overlapverbinding idealiter op de fabrieksmatig voorziene neutrale zone (zonder leischilfers) uitgevoerd. Wanneer dit om uitvoeringstechnische redenen niet mogelijk is, dient men in zones waar er een zeker risico op plasvorming bestaat veiligheidshalve een bijkomende strook onderlaag onder de overlapverbinding te voorzien.

Gerelateerde publicaties

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails