Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

17/08/2018

WTCB Home

Bouwdetail plat dak-dakrand

Opstanden met differentiële bewegingen met geïsoleerde binnendozen. Plastomere afdichting

Referentie: 1145

1145_DET1_2.svg
 1. Draagstructuur
 2. Doorlopend steunprofiel
 3. Binnendozen met thermische isolatie (of sandwichpaneel)
 4. Geprofileerde staalplaten
 5. Metalen opstand die los staat van de wand (ruwbouw)
 6. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 7. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 8. Dakafdichting
 9. Optrekken van het dampscherm
 10. Thermische isolatie
 11. Kimfixatie (indien nodig, zie TV 244, § 5.4)
 12. Geprofileerde metaalfolieplaat
 13. Mechanische bevestiging
 14. Afdekking van het sandwichpaneel
 15. Dakrandprofiel
 16. Losse afdichtingsstrook
Men dient erover te waken dat differentiële bewegingen toegelaten worden door de afdichtingsstrook tegen de geïsoleerde opstand los te laten.
Bij hechtende opstanden moet men, ter hoogte van de beweging, een niet-hechtende zone voorzien van 50 tot 100 mm teneinde de differentiële bewegingen tussen de opstand van de dakafdichting en de dakopstand op te vangen.
 
De noodzaak van een kimfixatie bij plastomere afdichtingen is afhankelijk van de plaatsingswijze van de afdichting, van de afwerking van de dakopstanden en van het feit of de afdichting al dan niet gewapend is. Dit wordt uitgebreid behandeld in TV 244, hoofdstuk 5 "Opstanden".
 
Voor bepaalde soorten plastomeren is er een scheidingslaag vereist tussen de afdichting en een niet-gecacheerde EPS- of PUR-dakisolatie teneinde een migratie van weekmakers uit de dakafdichting te vermijden (zie technische specificaties van de fabrikant).
 
Het gebruik van een metaalfolieplaat wordt aangeraden om de afdichting te beschermen ter hoogte van de kopse kant van de thermische isolatie.  
Op de kop van de gevel wordt er een U-profiel voorzien waarop de dakrandafwerking bevestigd kan worden.

Gerelateerde publicaties

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails