Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/06/2018

WTCB Home

Bouwdetail plat dak-dakrand

Opstanden met differentiële bewegingen met geïsoleerde binnendozen. Elastomere afdichting

Referentie: 1144
Publicatiedatum: 31-03-2014

1144_DET1_1.svg
 1. Draagstructuur
 2. Doorlopend steunprofiel
 3. Binnendozen met thermische isolatie (of sandwichpaneel)
 4. Geprofileerde staalplaten
 5. Metalen opstand die los staat van de wand (ruwbouw)
 6. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 7. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 8. Dakafdichting
 9. Optrekken van het dampscherm
 10. Thermische isolatie
 11. Overlapverbinding
 12. Mechanische bevestiging
 13. Losse afdichtingsstrook
 14. Afdekking van het sandwichpaneel
 15. Dakrandprofiel
 16. Kit
 17. Afdichtingsstrook
 18. Kimfixatie (indien nodig, zie TV 244, § 5.4)
Gelet op de differentiële bewegingen tussen de opstand van de dakafdichting en de dakopstanden, dient men een voldoende grote bewegingszone tussen beiden te voorzien.
 
Bij elastomeren zal de eventuele plooivorming enkel resulteren in esthetische problemen (zie TV 244, § 5.5.7).
 
De lucht- en waterdichtheid van de aansluiting worden gegarandeerd door een elastische aansluitingsstrook (doorgaans een ongewapende afdichtingsstrook uit het elastomeer zelf) die op een hoogte van 100 mm hechtend tegen de opstand aangebracht wordt, los doorloopt over de isolatie heen en vervolgens bevestigd wordt op een hoogte van 100 mm tegen de wand.
 
De noodzaak van een kimfixatie bij elastomere afdichtingen is afhankelijk van de plaatsingswijze van de afdichting en van het feit of de afdichting al dan niet gewapend is. Dit wordt uitgebreid behandeld in TV 244, hoofdstuk 5 "Opstanden", waarin er tevens verwezen wordt naar de plaatsingsrichtlijnen van de fabrikanten.
 
Op de kop van de gevel wordt er een U-profiel voorzien waarop de dakrandafwerking bevestigd kan worden. Voor de thermische isolatie van de dakopstand (tegen het L-ijzer) wordt een stijve isolatieplaat aanbevolen.

Gerelateerde publicaties

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails