Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/08/2018

WTCB Home

Bouwdetail plat dak-buitenmuur

Vaste opstand bij een stijve verbinding tussen de opstand en de draagvloer (toepassing met buitenisolatie). Plastomere afdichting

Referentie: 1138

1138_DET1_2.svg
 1. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 2. Hellingslaag
 3. Opgaande muur
 4. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 5. Scheidingslaag
 6. Metaalfolieplaat
 7. Lasverbinding
 8. Dakafdichting
 9. Steunprofiel voor de buitenbepleistering
 10. Buitenbepleisteringssysteem op thermische isolatie (ETICS)
 11. Kimfixatie (indien nodig, zie TV 244, § 5.4)
De noodzaak van een kimfixatie bij plastomere afdichtingen is afhankelijk van de plaatsingswijze van de afdichting, van de afwerking van de dakopstanden en van het feit of de afdichting al dan niet gewapend is. Dit wordt uitgebreid behandeld in TV 244, hoofdstuk 5 "Opstanden".
 
Voor bepaalde soorten plastomeren is er een scheidingslaag vereist tussen de afdichting en een niet-gecacheerde EPS- of PUR-dakisolatie teneinde een migratie van weekmakers uit de dakafdichting te vermijden (zie technische specificaties van de fabrikant).
Het membraan wordt bovenaan op een metaalfolieplaat gelast die, indien nodig, onmiddellijk kan fungeren als steunprofiel voor de gevelbekleding.

Gerelateerde publicaties

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails