Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail plat dak-buitenmuur

Vaste opstand bij een stijve verbinding tussen de opstand en de draagvloer (toepassing met buitenisolatie). Elastomere afdichting

Referentie: 1137

1137_DET1_2.svg
 1. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 2. Hellingslaag
 3. Opgaande muur
 4. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 5. Dakafdichting
 6. Overlapverbinding, voor eventuele kimfixatie (zie TV 244, § 5.4.2)
 7. Thermische isolatie van de dakopstand
 8. Steunprofiel
 9. Buitenbepleisteringssysteem op thermische isolatie (ETICS)
 10. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving en die verwerkt moet worden volgens de voorschriften van de fabrikant)
De noodzaak van een kimfixatie bij elastomere afdichtingen is afhankelijk van de plaatsingswijze van de afdichting en van het feit of de afdichting al dan niet gewapend is. Dit wordt uitgebreid behandeld in TV 244, hoofdstuk 5 "Opstanden", waarin er tevens verwezen wordt naar de plaatsingsrichtlijnen van de fabrikanten.

Gerelateerde publicaties

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails