Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/08/2018

WTCB Home

Bouwdetail plat dak-buitenmuur

Aansluiting op betonwanden. Vloeibare afdichting

Referentie: 1135

1135_DET1_2.svg
  1. Betonwand met regendicht buitenoppervlak
  2. Dakafdichting (bitumineus of synthetisch)
  3. Mechanische bevestiging
  4. Gewapende vloeibare afdichting
  5. Architectonisch beton met uitgewassen grindlaag
Men moet de nodige inlichtingen inwinnen bij de fabrikant van de vloeibare afdichtingen omtrent de verenigbaarheid met en de waterdichte aansluiting op de traditionele bitumineuze en synthetische baanvormige dakafdichtingen (zie ook TV 244, hoofdstuk 9). Deze aansluitingen verdienen extra aandacht tijdens het onderhoud van het dak (zie TV 215 ).
 
Het linkse detail (zonder wanduitsparing) is enkel mogelijk bij een betonoppervlak met een beperkte waterabsorptie omdat een omzeiling van de vloeibare afdichting anders niet vermeden kan worden.
Bij het rechtse detail moet het wapeningsdoek ongeveer 5 mm onder de uitsparing afgesneden worden zodanig dat het niet te hoog komt en het niet kan terugkrullen.
 
Het betonoppervlak dient mechanisch gereinigd te worden (bv. afschuren) en men moet een geschikte primer gebruiken teneinde een goede hechting te realiseren.
Indien het betonoppervlak gebreken vertoont (bv. scheuren, zand- of grindnesten), moeten er bijkomende voorbereidingen getroffen worden in overeenstemming met de richtlijnen van de fabrikanten.
 
De bitumineuze of synthetische afdichtingsstroken worden bij voorkeur op een hoogte van 50 mm tegen de opstand aangebracht voordat men overgaat tot de realisatie van de vloeibare afdichting. De vloeibare afdichting moet tot op het dakvlak doorgetrokken worden zodat er een overlapverbinding van minstens 100 mm ontstaat met het horizontale gedeelte van de dakafdichting.
 
Als het opzetten van de baanvormige afdichting een hindernis vormt om de detaillering duurzaam en veilig uit te voeren (bv. moeilijk bereikbaar, brandveiligheid, …), is het opportuun om deze afdichting op het dakvlak beëindigen.
Hierbij is de goede waterdichte verbindbaarheid van de beide materialen belangrijk om een goede overlapverbinding te realiseren.

Gerelateerde publicaties

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Bouwdetails
  4. Databank bouwdetails