Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail plat dak-buitenmuur

Metalen slab bij volle muren. Elastomere afdichting

Referentie: 1129

1129_DET1_2.svg
 1. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 2. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 3. Dakafdichting
 4. Overlapverbinding, voor eventuele kimfixatie (zie TV 244, § 5.4.2)
 5. Plooi van 5 mm om geen snijboord met de afdichting te hebben
 6. Onderlaag (vb. APP of SBS)
 7. Afdichting van de opstand
 8. Mechanische bevestiging van de afdichting
 9. Slab
 10. Krammen (3 per meter)
 11. Soepele voeg
De detailleringen in deze Technische Voorlichting zijn geldig voor de binnenklimaatklassen I tot en met III. Voor de binnenklimaatklasse IV is er doorgaans een bijkomende studie vereist, teneinde na te gaan of er geen inwendige condensatieproblemen kunnen ontstaan. Dit is voornamelijk het geval wanneer er, zoal hier, gebruikgemaakt wordt van een thermische onderbreking of isolerend metselwerk in de dakopstand.
 
De noodzaak van een kimfixatie bij elastomere afdichtingen is afhankelijk van de plaatsingswijze van de afdichting en van het feit of de afdichting al dan niet gewapend is. Dit wordt uitgebreid behandeld in TV 244, hoofdstuk 5 "Opstanden", waarin er tevens verwezen wordt naar de plaatsingsrichtlijnen van de fabrikanten.
 
Het wordt aangeraden om opstanden van elastomeren bovenaan bijkomend mechanisch te bevestigen.
De ervaring leert ons immers dat de verkleving van opstanden in regenachtige of koudere periodes niet altijd even doeltreffend is.
 Indien de opstanden bij elastomere afdichtingen volledig hechtend geplaatst worden, is er geen tussenfixatie noodzakelijk.
Als de wand te ruw is, moet deze bij voorkeur voorzien worden van een onderlaag (bv. APP of SBS, dikte 4 mm, gevlamlast).
Het volstaat niet om de EPDM-afdichting in een ingeslepen voeg in het metselwerk te duwen en deze af te kitten. Het is noodzakelijk om de randafwerking bijkomend te beschermen met behulp van een ingeslepen metalen slab.

Gerelateerde publicaties

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails