Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/06/2018

WTCB Home

Bouwdetail plat dak-buitenmuur

Metalen slab bij volle muren. Bitumineuze afdichting

Referentie: 1128
Publicatiedatum: 31-03-2014

1128_DET1_1.svg
 1. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 2. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 3. Dakafdichting
 4. Afdichting van de opstand
 5. Slab
 6. Plooi van 5 mm om geen snijboord met de afdichting te hebben
 7. Soepele kit
 8. Krammen (3 per meter)
 Bij bitumineuze afdichtingen is het noodzakelijk dat de opstanden ingesmeerd worden met een kleefvernis voordat de afdichtingsstroken hiertegen aangebracht worden.
 
Wanneer men de gietmethode toepast, moet men voldoende rekening houden met het feit dat het giet- of bedekkingsbitumen kan afglijden van de bitumineuze onderlagen. Om dit fenomeen te vermijden, opteert men het best voor onderlagen uit elastomeer polymeerbitumen. De eventuele kleef- en onderlagen zouden op hun beurt een verwekingstemperatuur moeten hebben van 110 °C of meer en worden bij voorkeur mechanisch bevestigd met een klemprofiel of in het geval van metalen slabben met een metalen lat.
 
Ook bij het koudverlijmen van de dakopstanden (bv. brandbare ondergronden) en bij onderlagen uit geoxideerd bitumen die aangebracht werden door middel van vlamlassen, is een dergelijke mechanische bevestiging vereist.
 
Bij het gebruik van gevlamlaste afdichtingslagen uit polymeerbitumen zijn er geen noemenswaardige afglijdingsproblemen te verwachten. Vanaf een opstandhoogte van 500 mm wordt evenwel een mechanische bevestiging van de afdichting aangeraden.

Gerelateerde publicaties

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails