Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

22/06/2018

WTCB Home

Bouwdetail plat dak-dakkoepel

Opstand bij een geprefabriceerde koepel. Plastomere afdichting

Referentie: 1123
Publicatiedatum: 31-03-2014

1123_DET1_1.svg
 1. Dakvloer
 2. Hellingslaag
 3. Isolerend bouwdeel
 4. Mechanische bevestiging
 5. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 6. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 7. Dakafdichting
 8. Afdichtingsstrook
 9. Verzegelen van de naad
 10. Binnenafwerking (plaatmateriaal)
 11. Binnenbepleistering
 12. Compriband (luchtdichtheid)
De noodzaak van een kimfixatie bij plastomere afdichtingen is afhankelijk van de plaatsingswijze van de afdichting, van de afwerking van de dakopstanden en van het feit of de afdichting al dan niet gewapend is. Dit wordt uitgebreid behandeld in TV 244, hoofdstuk 5 "Opstanden".
 
Voor bepaalde soorten plastomeren is er een scheidingslaag vereist tussen de afdichting en een niet-gecacheerde EPS- of PUR-dakisolatie teneinde een migratie van weekmakers uit de dakafdichting te vermijden (zie technische specificaties van de fabrikant).
 
De afdichting wordt tegen de koepelopstand verkleefd en moet bovenaan verzegeld worden met een kitvoeg.

Gerelateerde publicaties

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails