Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail plat dak-dakkoepel

Opstand bij een geprefabriceerde koepel. Elastomere afdichting

Referentie: 1122

1122_DET1_2.svg
 1. Dakvloer
 2. Hellingslaag
 3. Isolerend bouwdeel
 4. Mechanische bevestiging
 5. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 6. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 7. Dakafdichting
 8. Afdichtingsstrook
 9. Verzegelen van de naad
 10. Binnenafwerking (plaatmateriaal)
 11. Binnenbepleistering
 12. Compriband (luchtdichtheid)
De detailleringen in deze Technische Voorlichting zijn geldig voor de binnenklimaatklassen I tot en met III. Voor de binnenklimaatklasse IV is er doorgaans een bijkomende studie vereist, teneinde na te gaan of er geen inwendige condensatieproblemen kunnen ontstaan. Dit is voornamelijk het geval wanneer er, zoal hier, gebruikgemaakt wordt van een thermische onderbreking of isolerend metselwerk in de dakopstand.
 
De noodzaak van een kimfixatie bij elastomere afdichtingen is afhankelijk van de plaatsingswijze van de afdichting en van het feit of de afdichting al dan niet gewapend is. Dit wordt uitgebreid behandeld in TV 244, hoofdstuk 5 "Opstanden", waarin er tevens verwezen wordt naar de plaatsingsrichtlijnen van de fabrikanten.
 
Bepaalde fabrikanten vragen dat de dakafdichting onder de koepelopstand doorloopt zodat deze samen met de opstand mechanisch bevestigd kan worden.
 
De afdichting dient bovenaan verzegeld te worden met een kitvoeg.

Gerelateerde publicaties

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails