Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

22/06/2018

WTCB Home

Bouwdetail hellend dak-plat dak

Aansluiting tussen een plat dak en een hellend dak. Plastomere afdichting

Referentie: 1120
Publicatiedatum: 31-03-2014

1120_DET1_1.svg
 1. Dakvloer
 2. Hellingslaag
 3. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 4. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 5. Dakafdichting
 6. bebording
 7. Kimfixatie (indien nodig, zie TV 244, § 5.4)
 8. Afdichtingsstrook
 9. Onderdak
 10. Tengellat
 11. Dakbedekking (pan, lei, ...)
De noodzaak van een kimfixatie bij plastomere afdichtingen is afhankelijk van de plaatsingswijze van de afdichting, van de afwerking van de dakopstanden en van het feit of de afdichting al dan niet gewapend is. Dit wordt uitgebreid behandeld in TV 244, hoofdstuk 5 "Opstanden".
 
Voor bepaalde soorten plastomeren is er een scheidingslaag vereist tussen de afdichting en een niet-gecacheerde EPS- of PUR-dakisolatie teneinde een migratie van weekmakers uit de dakafdichting te vermijden (zie technische specificaties van de fabrikant).
 
Wanneer het hellende dak eerst uitgevoerd wordt, kan men eventueel een PVC-wachtslab of een metaalfolieplaat onder het onderdak voorzien waarop nadien de afdichting van het platte dak gelast kan worden.

Gerelateerde publicaties

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails