Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

22/03/2018

WTCB Home
 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails

Bouwdetail hellend dak-plat dak

Aansluiting tussen een plat dak en een hellend dak. Bitumineuze afdichting

Referentie: 1118
Publicatiedatum: 31-03-2014

1118_DET1_1.svg
 1. Dakvloer
 2. Hellingslaag
 3. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 4. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 5. Dakafdichting
 6. Bebording
 7. Afdichtingsstrook
 8. Onderdak
 9. Tengellat
 10. Dakbedekking (pan, lei, ...)
Men dient de nodige aandacht te besteden aan het mogelijke brandgevaar dat kan ontstaan tijdens het vlamlassen van de dakafdichting. Indien nodig moet er een koudverlijming of een zelfklevende afdichting gebruikt worden.

Gerelateerde publicaties