Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail plat dak-buitenschrijnwerk

Aansluiting terras/dorpel voor een betere toegankelijkheid van woningen (met beperkte koudebrug). Plastomere afdichting.

Referentie: 1113

1113_DET1_2.svg
 1. Dakvloer
 2. Hellingslaag
 3. Thermische onderbreking om de koude brug te beperken
 4. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 5. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 6. Dakafdichting
 7. Kimfixatie (indien nodig, zie TV 244, § 5.4)
 8. Beschermings- of draineerlaag
 9. Gewapende dekvloer
 10. Gootelement
 11. Betegeling
 12. Dakafdichting
De detailleringen in deze Technische Voorlichting zijn geldig voor de binnenklimaatklassen I tot en met III. Voor de binnenklimaatklasse IV is er doorgaans een bijkomende studie vereist, teneinde na te gaan of er geen inwendige condensatieproblemen kunnen ontstaan. Dit is voornamelijk het geval wanneer er, zoal hier, gebruikgemaakt wordt van een thermische onderbreking of isolerend metselwerk in de dakopstand.
 
Dit detail kan worden toegepast wanneer een nuttige opstandhoogte van 150 mm niet haalbaar is omwille van de toegankelijkheid ter hoogte van de dorpels (men eist dan immers een maximaal niveauverschil van 20 mm tussen binnen en buiten).
Men dient zich desgevallend terdege bewust te zijn van de risico's voor waterinfiltraties via deuren, schuiframen of deurvensters.  
Om deze risico's zoveel als mogelijk te beperken, dient men enerzijds de dimensionering van de waterafvoer van het dak hierop af te stemmen (beperkte waterhoogte toelaten op het dak, zie TV 244, hoofdstuk 3) en zo nodig bijkomende waterafvoeren en spuwers te voorzien.  
Anderzijds moeten deze waterafvoeren en overlopen alsook de goot voor de toegangsdeur maandelijks op verstoppingen gecontroleerd worden.  
De helling van een hechtende betegeling dient minstens 1,5 % te bedragen en uitgevoerd te worden weg van de deuropening.  
Vanaf de opvatting dient de nodige aandacht besteed te worden aan de waterafvoer van de goot zelf. Het kan noodzakelijk zijn om de goot over de volledige gevellengte te laten doorlopen zodat haar regenwaterafvoer zijdelings door de dakopstand kan verlopen.
 
De noodzaak van een kimfixatie bij plastomere afdichtingen is afhankelijk van de plaatsingswijze van de afdichting, de afwerking van de dakopstanden en het feit of de afdichting al dan niet gewapend is. Dit wordt uitgebreid behandeld in TV 244, hoofdstuk 5 "Opstanden".
 
Voor bepaalde soorten plastomeren is een scheidingslaag vereist tussen de afdichting en een niet-gecacheerde EPS- of PUR-dakisolatie teneinde een migratie van weekmakers uit de dakafdichting te vermijden (zie technische specificaties van de fabrikanten).  
Als de dakopstand een ruwe ondergrond heeft, dient een scheidingslaag (niet-geweven polyester) te worden voorzien.  
 
Het membraan onder de dorpel wordt uitgevoerd door de afdichter en is waterdicht verbindbaar met de dakafdichting.  
Tijdens de ruwbouwwerkzaamheden zal men in het gevelmetselwerk ter hoogte van de hoeken met de dorpel een uitsparing moeten voorzien om deze afdichting voldoende ver te kunnen aanbrengen. De dorpel wordt dan ook pas na de dakafdichtingswerken geplaatst.
 Merk op dat er langs de achterzijde in de ruwbouw een continue steun voorzien dient te worden om de dakafdichting onder de dorpel correct te kunnen aanbrengen (bv. door het binnenmetselwerk of met een metalen hoekijzer).  
 
Voor de afwerking van de aansluiting van de plastomere afdichting met de wanden aangrenzend aan de dorpels: zie uitvoeringsdetails fiche 52.3 (metselwerk) en fiche 54.3 (beton).  
Om de continuïteit van het spouwmembraan aangrenzend aan de dorpels, waar wel opnieuw een minimale opstandhoogte van 150 mm wordt nagestreefd, te kunnen garanderen, verwijzen we naar Infofiche nr. 20. Het spouwmembraan dient hoger te liggen dan de betegeling.  
 
Wanneer de dekvloer onvoldoende vorstbestendig is, is een drainagelaag in de terrasopbouw noodzakelijk. Bij een vorstbestendige dekvloer (samenstelling, zie TV 189 , § 5.4) is het voldoende om de dakafdichting van een beschermingslaag te voorzien.

Gerelateerde publicaties

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails