Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

22/08/2018

WTCB Home


Bouwdetail plat dak-buitenschrijnwerk

Aansluiting terras/dorpel waarbij de dorpel bij renovatie verwijderd moet worden. Plastomere afdichting

Referentie: 1105

1105_DET1_2.svg
 1. Dakvloer
 2. Hellingslaag
 3. Thermische onderbreking om de koude brug te vermijden
 4. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 5. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 6. Dakafdichting
 7. Overlapverbinding
 8. Kimfixatie (indien nodig, zie TV 244, § 5.4)
 9. In een mortelbed geplaatste dorpel met druipneus
 10. Dakafdichting
 11. Luchtdichtheidsmembraan
De detailleringen in deze Technische Voorlichting zijn geldig voor de binnenklimaatklassen I tot en met III. Voor de binnenklimaatklasse IV is er doorgaans een bijkomende studie vereist, teneinde na te gaan of er geen inwendige condensatieproblemen kunnen ontstaan. Dit is voornamelijk het geval wanneer er, zoal hier, gebruikgemaakt wordt van een thermische onderbreking of isolerend metselwerk in de dakopstand.
 
De afdichting onder de dorpel dient waterdicht verbindbaar te zijn met de dakafdichting (zie TV 244, hoofdstuk 9) en dient - gelet op de delicate uitvoering ervan - door de dakafdichter geplaatst te worden.
Teneinde de afdichting voldoende ver te kunnen doortrekken, dient men er tijdens de ruwbouwwerkzaamheden op toe te zien dat er in het gevelmetselwerk (meer bepaald ter hoogte van de hoeken met de dorpel) een toereikende uitsparing voorzien wordt. De dorpel kan bijgevolg pas na de afdichtingswerken aangebracht worden.
We willen erop wijzen dat er aan de achterzijde van de ruwbouw een ononderbroken steun voorzien moet worden om de correcte uitvoering van de dakafdichting onder de dorpel mogelijk te maken.
 
De noodzaak van een kimfixatie bij plastomere afdichtingen is afhankelijk van de plaatsingswijze van de afdichting, de afwerking van de dakopstanden en het feit of de afdichting al dan niet gewapend is. Dit wordt uitgebreid behandeld in TV 244, hoofdstuk 5 "Opstanden".
 
Voor bepaalde soorten plastomeren is een scheidingslaag vereist tussen de afdichting en een niet-gecacheerde EPS- of PUR-dakisolatie om een migratie van weekmakers uit de dakafdichting te vermijden (zie technische specificaties van de fabrikanten).
Als de dakopstand een ruwe ondergrond heeft, dient een scheidingslaag (niet-geweven polyester) te worden voorzien.
 
Het wordt aangeraden om opstanden van plastomeren bovenaan mechanisch te bevestigen.
 
Er dient bijzondere aandacht besteed te worden aan de verbinding van het spouwmembraan naast de dorpel met de afdichting onder de dorpel. Om de continuïteit hiervan te kunnen garanderen, verwijzen we naar Infofiche nr. 20.

Gerelateerde publicaties

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails