Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/06/2018

WTCB Home

Bouwdetail plat dak-buitenschrijnwerk

Aansluiting terras/dorpel waarbij de dorpel bij de renovatie mag blijven liggen. Plastomere afdichting

Referentie: 1101
Publicatiedatum: 31-03-2014

1101_DET1_1.svg
 1. Dakvloer
 2. Hellingslaag
 3. Thermische onderbreking om de koude brug te vermijden
 4. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 5. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 6. Dakafdichting
 7. Beschermingslaag (eventueel)
 8. Randstrook
 9. Mechanische bevestiging
 10. In een mortelbed geplaatste dorpel met druipneus
 11. Spouwdrainering
 12. Tegels op tegeldragers
 13. Kimfixatie (indien nodig, zie TV 244, § 5.4)
 14. Metalen slab
De noodzaak van een kimfixatie bij plastomere afdichtingen is afhankelijk van de plaatsingswijze van de afdichting, de afwerking van de dakopstanden en het feit of de afdichting al dan niet gewapend is. Dit wordt uitgebreid behandeld in TV 244, hoofdstuk 5 "Opstanden".
 
Voor bepaalde soorten plastomeren is een scheidingslaag vereist tussen de afdichting en een niet-gecacheerde EPS- of PUR-dakisolatie teneinde een migratie van weekmakers uit de dakafdichting te vermijden (zie technische specificaties van de fabrikanten).
 
Als de dakopstand een ruwe ondergrond heeft, dient een scheidingslaag (niet-geweven polyester) te worden voorzien.
 
Het wordt aangeraden om opstanden van plastomeren bovenaan mechanisch te bevestigen.
 
In plaats van een metalen slab kan bij plastomeren eveneens een metaalfolieplaat worden voorzien waar de opstand van de dakafdichting rechtstreeks wordt tegen gelast.
 
Er dient bijzondere aandacht besteed te worden aan de verbinding van het spouwmembraan naast de dorpel met de afdichting onder de dorpel. Om de continuïteit hiervan te garanderen, verwijzen we naar Infofiche nr. 20.

Gerelateerde publicaties

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails