Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/06/2018

WTCB Home

Bouwdetail plat dak-buitenschrijnwerk

Aansluiting terras/dorpel waarbij de dorpel bij de renovatie mag blijven liggen. Elastomere afdichting

Referentie: 1100
Publicatiedatum: 31-03-2014

1100_DET1_1.svg
 1. Dakvloer
 2. Hellingslaag
 3. Thermische onderbreking om de koude brug te vermijden
 4. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 5. Spouwdrainering
 6. In een mortelbed geplaatste dorpel met druipneus
 7. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 8. Dakafdichting
 9. Overlapverbinding, voor eventuele kimfixatie (zie TV 244, § 5.4.2)
 10. Afdichtingsstrook
 11. Mechanische bevestiging
 12. Metalen slab
 13. Tegels op tegeldragers
De noodzaak van een kimfixatie bij elastomere afdichtingen is afhankelijk van de plaatsingswijze van de afdichting en het feit of de afdichting al dan niet gewapend is. Dit wordt uitgebreid behandeld in TV 244, hoofdstuk 5 "Opstanden", waarin tevens verwezen wordt naar de plaatsingsrichtlijnen van de fabrikanten.
 
Het wordt aangeraden om opstanden van elastomeren bovenaan bijkomend mechanisch te bevestigen. De ervaring leert ons immers dat de verkleving van opstanden in een regenachtige of koudere periode niet altijd even doeltreffend is.
 
Er dient bijzondere aandacht besteed te worden aan de verbinding van het spouwmembraan naast de dorpel met de afdichting onder de dorpel. Om de continuïteit hiervan te garanderen, verwijzen we naar Infofiche nr. 20.

Gerelateerde publicaties

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails