Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail plat dak-dakrand

Dakrand bij dakhellingen tussen 5 en 10 % (algemeen). Plastomere afdichting

Referentie: 1086

1086_DET1_2.svg
 1. Dragend metselwerk
 2. Gevelmetselwerk
 3. Spouwisolatie door gedeeltelijke vulling (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 4. Dakvloer
 5. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 6. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 7. Houten regel
 8. Spouwafdekking
 9. Afdichtingsmembraan
 10. Dakrandprofiel
 11. Winddichtheidsband (bij een niet-verkleefde opstand)
 12. Metaalfolieplaat
 13. Kit
De noodzaak van een kimfixatie bij plastomere afdichtingen is afhankelijk van de plaatsingswijze van de afdichting, van de afwerking van de dakopstanden en van het feit of de afdichting al dan niet gewapend is. Dit wordt uitgebreid behandeld in TV 244, hoofdstuk 5 "Opstanden".
Voor bepaalde soorten plastomeren is een scheidingslaag vereist tussen de afdichting en een niet-gecacheerde EPS- of PUR-dakisolatie om migratie van weekmakers uit de dakafdichting te vermijden (zie technische specificaties van de fabrikanten).
Voor dakrandprofielen maakt men meestal gebruik van geprofileerde metaalfolieplaten (die meestal geleverd worden door de fabrikant van de kunststofafdichting) die in de werkplaats tot het gewenste profiel geplooid worden.
De aansluiting tussen de dakafdichting en het profiel gebeurt op dezelfde wijze als de naadverbinding tussen de dichtingsbanen.  
Bij het gebruik van de traditionele dakrandprofielen zal men in dit profiel een metaalfolieplaat bevestigen waarop een plastomere randstrook wordt gelast.
Er kunnen ook samengestelde dakrandprofielen aangewend worden (klemprofielen, zie § 6.4.2). We verwijzen voor meer info omtrent de plaatsing van de dakrandprofielen naar TV 244, § 6.4.1.2
 
Les revêtements d'étanchéité pourvus d'un sous-façage en feutre de polyester ne pouvant être soudés directement sur les profilés en tôle métallique plastifiée, leur raccordement s'effectuera comme illustré ci-après.
1086_DET2_2.svg
 1. Gecacheerde dakafdichting
 2. Naakte afdichtingsstrook

Gerelateerde publicaties

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails