Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/06/2018

WTCB Home

Bouwdetail plat dak-dakrand

Dakrand bij dakhellingen tussen 2 en 5 % met een geïsoleerde opstand (omkeerdak). Elastomere afdichting

Referentie: 1082
Publicatiedatum: 31-03-2014

1082_DET1_1.svg
 1. Dragend metselwerk
 2. Gevelmetselwerk
 3. Spouwisolatie door gedeeltelijke vulling (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 4. Dakvloer
 5. Opstand uit metselwerk
 6. Hellingslaag
 7. Dakafdichting
 8. Thermische isolatie in XPS (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 9. In de dakopstand bevestigde houten kepers
 10. Tussenafstand ter bevestiging van de spouwafdekking (± 330 mm)
 11. Spouwafdekking
 12. Ballastlaag
 13. Dakrandprofiel
 14. Randstrook
 15. Kit
 16. Thermische isolatie (warm dak isolatie)
 17. Overlapverbinding, voor eventuele kimfixatie (zie TV 244, § 5.4.2)
 18. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
De noodzaak van een kimfixatie bij elastomere afdichtingen is afhankelijk van de plaatsingswijze van de afdichting en van het feit of de afdichting al dan niet gewapend is. Dit wordt uitgebreid behandeld in TV 244, hoofdstuk 5 "Opstanden", waarin tevens verwezen wordt naar de plaatsingsrichtlijnen van de fabrikanten.
 
Het dakrandprofiel dient steeds op de afdichting aangebracht te worden (met een aanvullende mechanische bevestiging van de opstand). Het profiel wordt bij voorkeur aan de bovenkant opgekit.
 
We verwijzen voor meer info omtrent de plaatsing van de dakrandprofielen naar TV 244, § 6.4.1.2.

Gerelateerde publicaties

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails