Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

25/05/2018

WTCB Home

Bouwdetail plat dak-dakrand

Dakrand bij dakhellingen tussen 2 en 5 % met een geïsoleerde opstand (omkeerdak). Bitumineuze afdichting

Referentie: 1081
Publicatiedatum: 31-03-2014

1081_DET1_1.svg
 1. Dragend metselwerk
 2. Gevelmetselwerk
 3. Spouwisolatie door gedeeltelijke vulling (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 4. Dakvloer
 5. Opstand uit metselwerk
 6. Hellingslaag
 7. Dakafdichting
 8. Thermische isolatie in XPS (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 9. In de dakopstand bevestigde houten kepers
 10. Tussenafstand ter bevestiging van de spouwafdekking (± 330 mm)
 11. Spouwafdekking
 12. Ballastlaag
 13. Dakrandprofiel
 14. Randstrook
 15. Bitumenpasta
 16. Thermische isolatie (warm dak isolatie)
 17. Versterkte hoek
 18. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
Men kan ervoor opteren om ofwel een strook bitumenafdichting (min. dikte 3 mm) ofwel de onderlaag van een meerlaagse afdichting onder het dakrandprofiel te voorzien waarop vervolgens de dakafdichting gelast kan worden (tot op het profiel).
 
Men kan ook kiezen om eerst de dakafdichting te plaatsen (die aanvullend mechanisch bevestigd wordt door het dakrandprofiel) en daarna een afdichtingsstrook op het profiel aan te brengen.
 
Bij een meerlaagse bitumineuze afdichting kan het dakrandprofiel eveneens tussen de onder- en toplaag aangebracht worden.
De opening tussen de bovenzijde van het profiel en de bitumineuze afdichting wordt met een bitumenpasta opgevuld. Het is in de praktijk immers niet mogelijk om het membraan tot tegen het einde van het profiel te lassen (vervuiling van de bovenrand).
 
We verwijzen voor meer info omtrent de plaatsing van de dakrandprofielen naar TV 244, § 6.4.1.2.

Gerelateerde publicaties

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails