Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/06/2018

WTCB Home

Bouwdetail plat dak-dakrand

Dakrand bij dakhellingen tussen 2 en 5 % met een geïsoleerde opstand (omkeerdak). Plastomere afdichting

Referentie: 1080
Publicatiedatum: 31-03-2014

1080_DET1_1.svg
 1. Dragend metselwerk
 2. Gevelmetselwerk
 3. Spouwisolatie door gedeeltelijke vulling (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 4. Dakvloer
 5. Tussenafstand ter bevestiging van de spouwafdekking (± 330 mm)
 6. Afdichting van de opstand
 7. Dakafdichting
 8. Thermische isolatie in XPS (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 9. Spouwafdekking
 10. Metalen klangen
 11. Muurkap
 12. Hellingslaag
 13. Thermische isolatie van de dakopstand (XPS met een lichte mortelafwerking)
 14. Ballastlaag
 15. In de dakopstand bevestigde houten kepers
 16. Scheidingslaag
 17. Overlapverbinding, voor eventuele kimfixatie (zie TV 244, § 5.4.3)
De noodzaak van een kimfixatie bij plastomere afdichtingen is afhankelijk van de plaatsingswijze van de afdichting, van de afwerking van de dakopstanden en het feit of van de afdichting al dan niet gewapend is. Dit wordt uitgebreid behandeld in TV 244, hoofdstuk 5 "Opstanden".
 
Als de dakopstand een ruwe ondergrond heeft, dient een scheidingslaag (niet-geweven polyester) voorzien te worden.
 
Voor bepaalde soorten plastomeren is een scheidingslaag vereist tussen de afdichting en de XPS-dakisolatie teneinde een migratie van weekmakers uit de dakafdichting te vermijden (zie technische specificaties van de fabrikanten).
 
Tussen de omkeerdakisolatie en de ballastlaag wordt een aangepaste scheidingslaag voorzien (bv. een niet-geweven polyesterdoek van minimaal 300 g/m³, zie ATG's). Dit is om te vermijden dat er stof of keitjes uit de ballastlaag in eventuele kiertjes tussen de isolatieplaten zouden kunnen vallen.

Gerelateerde publicaties

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails