Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail plat dak-dakrand

Dakrand bij hellingen tussen 2 en 5 %. Geïsoleerde opstand. Elastomere afdichting.

Referentie: 1076

1076_DET1_2.svg
 1. Dragend metselwerk
 2. Gevelmetselwerk
 3. Spouwisolatie door gedeeltelijke vulling (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 4. Dakvloer
 5. Opstand uit metselwerk
 6. Hellingslaag
 7. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 8. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 9. In de dakopstand bevestigde houten kepers
 10. Tussenafstand ter bevestiging van de spouwafdekking (± 330 mm)
 11. Spouwafdekking
 12. Afdichtingsmembraan
 13. Afdichtingsstrook
 14. Overlapverbinding, voor eventuele kimfixatie (zie TV 244, § 5.4.2)
 15. Dakrandprofiel
 16. Kit
 17. Binnenbepleistering (luchtdichtheid)
De noodzaak van een kimfixatie bij elastomere afdichtingen is afhankelijk van de plaatsingswijze van de afdichting en van het feit of de afdichting al dan niet gewapend is. Dit wordt uitgebreid behandeld in TV 244, hoofdstuk 5 "Opstanden", waarin er tevens verwezen wordt naar de plaatsingsrichtlijnen van de fabrikanten.
Het dakrandprofiel dient steeds op de afdichting aangebracht te worden (aanvullende mechanische bevestiging van de opstand).
De profielen worden bij voorkeur bovenaan opgekit.
 Voor meer informatie omtrent de plaatsing van de dakrandprofielen verwijzen we naar TV 244, § 5.4.

Gerelateerde publicaties

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails