Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

22/06/2018

WTCB Home

Bouwdetail plat dak-dakrand

Dakrand bij hellingen tussen 2 en 5 %. Opstand uit isolerend metselwerk. Elastomere afdichting

Referentie: 1073
Publicatiedatum: 31-03-2014

1073_DET1_1.svg
 1. Dragend metselwerk
 2. Gevelmetselwerk
 3. Spouwisolatie door gedeeltelijke vulling (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 4. Dakvloer
 5. Opstand uit thermisch isolerend metselwerk
 6. Hellingslaag
 7. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 8. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 9. Afdichtingsmembraan
 10. Spouwafdekking
 11. Dakrandprofiel
 12. Kit
 13. Overlapverbinding, voor eventuele kimfixatie (zie TV 244, § 5.4.2)
 14. Ballastlaag
 15. Afdichtingsstrook
De noodzaak van een kimfixatie bij elastomere afdichtingen is afhankelijk van de plaatsingswijze van de afdichting en van het feit of de afdichting al dan niet gewapend is. Dit wordt uitgebreid behandeld in TV 244, hoofdstuk 5 "Opstanden", waarin er tevens verwezen wordt naar de plaatsingsrichtlijnen van de fabrikanten.
 
Het dakrandprofiel moet steeds op de afdichting aangebracht worden zodat er een aanvullende mechanische bevestiging van de opstand gerealiseerd wordt.
 
De profielen worden bij voorkeur bovenaan opgekit. Voor meer informatie omtrent de plaatsing van dakrandprofielen verwijzen we naar TV 244, § 6.4.1.2.

Gerelateerde publicaties

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails