Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/08/2018

WTCB Home

Bouwdetail plat dak-bewegingsvoeg

Langsvoeg bij de muur in het geval van niet-ondersteunde, gefractioneerde elementen. Plastomere afdichting

Referentie: 1071

1071_DET1_2.svg
 1. Wand van het gebouw
 2. Dakvloer van gefractioneerde elementen
 3. Metalen opstand (ruwbouw)
 4. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 5. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 6. Dakafdichting
 7. Kimfixatie (indien nodig, zie TV 244, § 5.4)
 8. Voegafdichting (ongewapende afdichtingsstrook met een losliggende zone)
 9. Steunprofiel
 10. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 11. gevelbekleding
 12. Metaalfolieplaat
Teneinde de differentiële bewegingen niet te verhinderen, dient men de dakafdichtingsstrook los te koppelen van de geïsoleerde opstand. Bij verkleefde opstanden dient men ter hoogte van de differentiële bewegingen een niet-hechtende zone van 50 à 100 mm te voorzien.
 
Plastomere afdichtingen van het PIB-type kunnen onderhevig zijn aan scheurvorming onder spanning, zodanig dat het gebruik ervan als ongewapende voegafdichtingsstrook niet aangewezen is.
 
Ter bescherming van de afdichting aan de kopse kant van de thermische isolatie wordt het gebruik van een geprofileerde staalplaat (nr.12) aangeraden.
 
De noodzaak van een kimfixatie bij een plastomere afdichting is afhankelijk van de drie volgende factoren:
 - de plaatsingswijze van de afdichting in het dakvlak
 - de afwerking van de dakopstanden
 - het feit of de afdichting al dan niet gewapend is.
 
Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we naar TV 244, hoofdstuk 5 "Opstanden".
 
Bij bepaalde plastomeertypes dient men tussen de afdichting en een niet-gecacheerde EPS- of PUR-dakisolatie een scheidingslaag aan te brengen om te vermijden dat de weekmakers uit de dakafdichting zouden migreren (zie technische specificaties van de fabrikanten).

Gerelateerde publicaties

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails