Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail plat dak-bewegingsvoeg

Bewegingsvoeg tussen een draagvloer uit geprofileerde staalplaten en een opgaande muur. Elastomere afdichting

Referentie: 1064

1064_DET1_2.svg
 1. Draagstructuur
 2. Opgaande muur van een belendend gebouw
 3. Doorlopend steunprofiel
 4. Geprofileerde staalplaten
 5. Metalen opstand, bevestigd op twee golven of over een breedte van 200 mm (ruwbouw)
 6. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 7. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 8. Dakafdichting
 9. Voegafdichting (ongewapende afdichtingsstrook met een losliggende zone)
 10. Steunprofiel
 11. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 12. gevelbekleding
 13. Kimfixatie (indien nodig, zie TV 244, § 5.4)
 14. Soepele isolatie om koudebruggen te vermijden en de verticale bewegingen op te vangen
De voegafdichting bestaat uit een ongewapende afdichtingsstrook met een losliggende zone.
 
De noodzaak van een kimfixatie bij een elastomere afdichting is enerzijds afhankelijk van haar plaatsingswijze in het dakvlak en anderzijds van het feit of ze al dan niet gewapend is.
 
Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we naar TV 244, hoofdstuk 5 "Opstanden" en naar de plaatsingsrichtlijnen van de fabrikanten.
 
In principe wordt aangeraden om elastomere afdichtingen bovenaan steeds van een bijkomende mechanische bevestiging te voorzien. In het hier beschouwde geval wordt de afdichting tegen de thermische isolatie van de opstand echter afgewerkt met een afdichtingsstrook, zodanig dat een mechanische bevestiging niet strikt noodzakelijk is. De dikte van het soepele isolatiemateriaal is afhankelijk van de te verwachten verticale bewegingen.

Gerelateerde publicaties

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails