Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

16/08/2018

WTCB Home

Bouwdetail plat dak-bewegingsvoeg

Bewegingsvoeg zonder opstand. Plastomere afdichting

Referentie: 1059

1059_DET1_2.svg
 1. Dakvloer
 2. Hellingslaag
 3. Soepele voegisolatie
 4. Elastische voegafdichting die verbindbaar is met de dakafdichting
 5. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 6. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 7. Afdichtingsmembraan (gekleefd)
 8. Voegafdichting (ongewapende afdichtingsstrook met een losliggende zone)
Een uitzetvoeg zonder opstand is te overwegen wanneer er een perfecte verbinding tussen de dakafdichting en de elastische voegafdichting mogelijk is en beide afdichtingen uit hetzelfde materiaaltype bestaan. Dergelijke uitzetvoegen moeten extra aandacht krijgen tijdens het onderhoud van het dak en aan een grondige inspectie onderworpen worden.
 
De elastische voegafdichting bestaat uit een ongewapende afdichtingsstrook met een losliggende zone (van zo’n 50 tot 100 mm breed).
 
Plastomere afdichtingen van het PIB-type kunnen onderhevig zijn aan scheurvorming onder spanning, zodanig dat het gebruik ervan als ongewapende voegafdichtingsstrook niet aangewezen is.
 
De noodzaak van een kimfixatie bij een plastomere afdichting is afhankelijk van de drie volgende factoren:
 - de plaatsingswijze van de afdichting in het dakvlak
 - de afwerking van de dakopstanden
 - het feit of de afdichting al dan niet gewapend is.
 
Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we naar TV 244, hoofdstuk 5 "Opstanden".
 
Bij bepaalde plastomeertypes dient men tussen de afdichting en een niet-gecacheerde EPS- of PUR-dakisolatie een scheidingslaag aan te brengen om te vermijden dat de weekmakers uit de dakafdichting zouden migreren (zie technische specificaties van de fabrikanten).

Gerelateerde publicaties

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails