Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/08/2018

WTCB Home


Bouwdetail plat dak-bewegingsvoeg

Bewegingsvoeg zonder opstand. Elastomere afdichting.

Referentie: 1058

1058_DET1_2.svg
 1. Dakvloer
 2. Hellingslaag
 3. Soepele voegisolatie
 4. Elastische voegafdichting die verbindbaar is met de dakafdichting
 5. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 6. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 7. Dakafdichting
 8. Voegafdichting (ongewapende afdichtingsstrook met een losliggende zone)
Een uitzetvoeg zonder opstand is te overwegen wanneer er een perfecte verbinding tussen de dakafdichting en de elastische voegafdichting mogelijk is en beide afdichtingen uit hetzelfde materiaaltype bestaan. Dergelijke uitzetvoegen moeten extra aandacht krijgen tijdens het onderhoud van het dak en aan een grondige inspectie onderworpen worden.
 
Bij een losliggende en geballaste dakafdichting is er geen bijkomende voegafdichting noodzakelijk en kan er continu doorgewerkt worden.
 
De elastische voegafdichting bestaat uit een ongewapende afdichtingsstrook met een losliggende zone.
 
Vermits de uitzetvoeg zich in het dakvlak bevindt, wordt aanbevolen om de overlapverbindingsbreedte van de voegafdichting te verdubbelen.
 
Bij grote voegopeningen dient men de voegafdichting (nr. 8) te ondersteunen om te vermijden dat ze in de opening naar beneden zou kunnen zakken en beschadigd zou kunnen raken als gevolg van de gebeurlijke bewegingen. Dit kan gebeuren met behulp van een soepel isolatiemateriaal of door de voeg te overbruggen met een strook uit metaal of kunststof die slechts aan één zijde bevestigd wordt. Doorgaans is er echter een soepel isolatiemateriaal in de uitzetvoeg aanwezig, waardoor het voorzien van een dergelijke bijkomende stijve ondersteuningsstrook achterwege gelaten kan worden.
 
De noodzaak van een kimfixatie bij een elastomere afdichting is enerzijds afhankelijk van haar plaatsingswijze in het dakvlak en anderzijds van het feit of ze al dan niet gewapend is. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we naar TV 244, hoofdstuk 5 "Opstanden" en naar de plaatsingsrichtlijnen van de fabrikanten.

Gerelateerde publicaties

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails