Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/08/2018

WTCB Home

Bouwdetail plat dak-bewegingsvoeg

Afdichting van een bewegingsvoeg met een ingewerkte metalen opstand, die afgewerkt wordt met een afzonderlijke afdekkap. Plastomere afdichting

Referentie: 1056

1056_DET1_2.svg
 1. Geprofileerde staalplaten
 2. Opstand uit geprofileerde staalplaten (dikte = 2 mm)
 3. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 4. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 5. Dakafdichting
 6. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 7. Kimfixatie (indien nodig, zie TV 244, § 5.4)
 8. Thermische isolatie van de dakopstand
 9. Thermische isolatie van de bovenzijde van de opstand
 10. Voegisolatie (soepele mat uit minerale wol waarvan de nominale dikte overeenstemt met het dubbel van de voegbreedte)
 11. Mechanische bevestiging (geprofileerde staalplaat)
 12. Afdichting van de opstand
 13. Voegafdichting (ongewapende afdichtingsstrook met een losliggende zone)
 14. Waterbestendige houten plaat
 15. Bevestiging van de houten plank
 16. Klang of beugel
 17. Muurkap
De elastische voegafdichting bestaat uit een ongewapende afdichtingsstrook met een losliggende zone.
 
Plastomere afdichtingen van het PIB-type kunnen onderhevig zijn aan scheurvorming onder spanning, zodanig dat het gebruik ervan als ongewapende voegafdichtingsstrook niet aangewezen is.
 
Bij grotere voegopeningen die niet ondersteund worden door een thermisch isolatiemateriaal, dient men de geprofileerde staalplaten over de opstand overlappend uit te voeren om te vermijden dat de losse afdichtingsstrook in de opening naar beneden zou zakken.
 
De geprofileerde staalplaten worden in een hoek geplooid om een grotere stijfheid te verkrijgen.
 
De afdekkap kan eveneens opgebouwd worden uit geprofileerde staalplaat. In voorkomend geval worden de bevestigingen van deze geprofileerde staalplaten afgewerkt met een gelaste plastomere afdichtingsstrook.
 
De noodzaak van een kimfixatie bij een plastomere afdichting is afhankelijk van de drie volgende factoren:
 - de plaatsingswijze van de afdichting in het dakvlak
 - de afwerking van de dakopstanden
 - het feit of de afdichting al dan niet gewapend is.
 
Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we naar TV 244, hoofdstuk 5 "Opstanden".
 
Bij bepaalde plastomeertypes dient men tussen de afdichting en een niet-gecacheerde EPS- of PUR-dakisolatie een scheidingslaag aan te brengen om te vermijden dat de weekmakers uit de dakafdichting zouden migreren (zie technische specificaties van de fabrikanten).

Gerelateerde publicaties

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails