Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail plat dak-bewegingsvoeg

Afdichting van een bewegingsvoeg met een ingewerkte metalen opstand, die afgewerkt wordt met een afzonderlijke afdekkap. Elastomere afdichting

Referentie: 1055

1055_DET1_2.svg
 1. Geprofileerde staalplaten
 2. Opstand uit geprofileerde staalplaten (dikte = 2 mm)
 3. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 4. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 5. Dakafdichting
 6. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 7. Thermische isolatie van de dakopstand
 8. Thermische isolatie van de bovenzijde van de opstand
 9. Voegisolatie (soepele mat uit minerale wol waarvan de nominale dikte overeenstemt met het dubbel van de voegbreedte)
 10. Dakafdichting
 11. Voegafdichting (ongewapende afdichtingsstrook met een losliggende zone)
 12. Waterbestendige houten plaat
 13. Bevestiging van de houten plank
 14. Klang of beugel
 15. Muurkap
 16. Kimfixatie (indien nodig, zie TV 244, § 5.4)
De elastische voegafdichting bestaat uit een ongewapende afdichtingsstrook met een losliggende zone.
 
Bij grote voegopeningen dient men de voegafdichting (nr. 11) te ondersteunen om te vermijden dat ze in de opening naar beneden zou kunnen zakken en beschadigd zou kunnen worden als gevolg van de gebeurlijke bewegingen. Dit kan gebeuren met behulp van een soepel isolatiemateriaal of door de voeg te overbruggen met een strook uit metaal of kunststof die slechts aan één zijde bevestigd wordt. Doorgaans is er echter een soepel isolatiemateriaal in de uitzetvoeg aanwezig, waardoor het voorzien van een dergelijke bijkomende stijve ondersteuningsstrook achterwege gelaten kan worden.
 
De noodzaak van een kimfixatie bij een elastomere afdichting is afhankelijk van haar plaatsingswijze in het dakvlak en van het feit of ze al dan niet gewapend is. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we naar TV 244, hoofdstuk 5 "Opstanden" en naar de plaatsingsrichtlijnen van de fabrikanten.

Gerelateerde publicaties

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails