Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/02/2018

WTCB Home
 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails

Bouwdetail plat dak-bewegingsvoeg

Afdichting van een bewegingsvoeg met een ingewerkte metalen opstand. Elastomere afdichting

Referentie: 1052
Publicatiedatum: 03-09-2014

1052_DET1_1.svg
 1. Opstand uit geprofileerde staalplaten (dikte = 2 mm)
 2. Geprofileerde staalplaten
 3. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 4. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 5. Dakafdichting
 6. Afdichting van de opstand
 7. Voegisolatie (soepele mat uit minerale wol waarvan de nominale dikte overeenstemt met het dubbel van de voegbreedte)
 8. Kimfixatie (indien nodig, zie TV 244, § 5.4)
De afdichting wordt volvlakkig tegen de metalen opstand verlijmd.
 
De noodzaak van een kimfixatie bij een elastomere afdichting is enerzijds afhankelijk van haar plaatsingswijze in het dakvlak en anderzijds van het feit of ze al dan niet gewapend is. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we naar TV 244, hoofdstuk 5 "Opstanden" en naar de plaatsingsrichtlijnen van de fabrikanten.

Gerelateerde publicaties