Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/08/2018

WTCB Home

Bouwdetail plat dak-bewegingsvoeg

Afdichting van een bewegingsvoeg met een stenen afdekkap. Elastomere afdichting

Referentie: 1049

1049_DET1_2.svg
 1. Dakvloer
 2. Hellingslaag
 3. Soepele voegisolatie
 4. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 5. Elastische voegafdichting die verbindbaar is met de dakafdichting
 6. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 7. Thermische isolatie van de dakopstand
 8. Dakafdichting
 9. Afdichting van de opstand
 10. Voegafdichting (ongewapende afdichtingsstrook met een losliggende zone)
 11. Stenen muurkap
 12. Mortel of soepele kit
 13. Overlapverbinding, voor eventuele kimfixatie (zie TV 244, § 5.4.2)
De elastische voegafdichting bestaat uit een ongewapende afdichtingsstrook met een losliggende zone.
 
Bij grote voegopeningen dient men de voegafdichting (nr. 10) te ondersteunen om te vermijden dat ze in de opening naar beneden zou kunnen zakken en beschadigd zou kunnen raken als gevolg van de gebeurlijke bewegingen. Dit kan gebeuren met behulp van een soepel isolatiemateriaal of door de voeg te overbruggen met een strook uit metaal of kunststof die slechts aan één zijde bevestigd wordt. Doorgaans is er echter een soepel isolatiemateriaal in de uitzetvoeg aanwezig, waardoor het voorzien van een dergelijke bijkomende stijve ondersteuningsstrook achterwege gelaten kan worden.
 
De noodzaak van een kimfixatie bij een elastomere afdichting is enerzijds afhankelijk van haar plaatsingswijze in het dakvlak en anderzijds van het feit of ze al dan niet gewapend is. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we naar TV 244, hoofdstuk 5 "Opstanden" en naar de plaatsingsrichtlijnen van de fabrikanten.

Gerelateerde publicaties

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails