Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail plat dak-sokkel

Sokkel voor de vasthechting van apparatuur op de draagstructuur. Variante Vloeibare afdichting

Referentie: 1041

1041_DET1_2.svg
 1. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 2. Sokkel
 3. Zware apparatuur
 4. Dakafdichting (bitumineus of synthetisch)
 5. Draadstangen, stelplaatjes en aangepaste bouten
 6. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 7. Dakvloer
 8. Eventuele compartimentering van de thermische isolatie
 9. Gewapende vloeibare afdichting
Voor de verenigbaarheid en de aansluitingswijze van de vloeibare afdichting op de bitumineuze of synthetische baanvormige dakafdichting dient men de nodige inlichtingen in te winnen bij de fabrikant van de vloeibare afdichting (zie ook TV 244, hoofdstuk 9). Deze aansluitingen moeten de nodige aandacht krijgen tijdens het jaarlijkse onderhoud van het dak (zie TV 215 ).
 
Naargelang van de ondergrond van de apparatuur zal het voor het verkrijgen van een goede hechting noodzakelijk zijn om een geschikte primer aan te wenden. Afhankelijk van de richtlijnen van de fabrikanten kunnen er tevens een aantal bijkomende voorbereidende werkzaamheden nodig zijn.
 
De vloeibare afdichting dient over een zodanige afstand op het dakvlak doorgetrokken te worden dat er tussen het vloeibare en het horizontale deel van de dakafdichting een overlapverbinding van minstens 10 cm gewaarborgd is. Op elke ondergrond dient er in principe een aanhechtingsstrook van minimum 10 cm aanwezig te zijn.
 
Wanneer de constructie voorzien is van zijdelingse verstevigingsplaten, dienen deze eveneens met de vloeibare afdichting afgewerkt te worden.

Gerelateerde publicaties

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails