Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/08/2018

WTCB Home


Bouwdetail plat dak-doorvoering

Schouw op geprofileerde staalplaten. Elastomere afdichting

Referentie: 1029

1029_DET1_2.svg
 1. Draagstructuur
 2. Geprofileerde staalplaten
 3. Koker met voetplaat
 4. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 5. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 6. Dakafdichting
 7. Plakplaat met opstand
 8. Mechanische bevestiging
 9. Afdichtingsstrook
 10. Rookkanaal tot 200 mm diameter
 11. Luchtdichtheid
 12. Onbrandbare soepel thermische isolatie
 13. Kraag
 14. Warmtebestendige kit
 15. Onbrandbare thermische isolatie
 16. Kit
In principe wordt de dakafdichting over de opening in de dakvloer en de isolatie doorgelegd, waarna ze voorzien wordt van een opening waarlangs de doorbreking met plakplaat kan passeren. Vervolgens wordt de plakplaat, die al dan niet op voorhand voorzien werd van een bijkomende afdichtingsstrook, op de dakafdichting geplaatst en ermee verbonden. Bij het lijmen of lassen van de elastomere afdichting op de plakplaat dient men zich te houden aan de richtlijnen van de fabrikant van de plakplaat en de afdichting.
 
Bepaalde fabrikanten eisen dat de dakafdichting bijkomend mechanisch bevestigd wordt door de plakplaat van de dakdoorbreking heen.
 
Behalve bij afvoerkanalen uit de temperatuurklasse T80 (waarbij de maximale nominale werkingstemperatuur van de verbrandingsproducten die door de buis mogen stromen lager blijft dan 80 °C) mogen er zich normaalgesproken geen brandbare materialen bevinden op een minimale afstand van 50 à 150 mm van de buitenwand van het afvoerkanaal. Bij een hogere temperatuurklasse (> T80) zal men in deze zone bijgevolg een onbrandbaar isolatiemateriaal moeten voorzien (brandreactieklasse A2,s1,d0 volgens de norm NBN EN 13501-1).

Gerelateerde publicaties

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails