Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

16/08/2018

WTCB Home

Bouwdetail plat dak-doorvoering

Schouw door een betonnen draagvloer. Plastomere afdichting

Referentie: 1027

1027_DET1_2.svg
 1. Betonnen draagvloer
 2. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 3. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 4. Dakafdichting
 5. Plakplaat van hard PVC met opstand
 6. Rookkanaal
 7. Metalen kraag
 8. Warmtebestendige kit
 9. Warmtebestendige soepele voeg
 10. Binnenbepleistering
 11. Luchtdichtheidsring, hoort bij de schouwdoorvoer
 12. Mantelbuis
 13. Onbrandbare thermische isolatie
 14. Koker met voetplaat
 15. Kleefband (dampdichte aansluiting van het dampscherm)
 16. Manchette (dampdichte aansluiting van het dampscherm)
Bij plastomere afdichtingen kan de afdichting zowel op als onder de plakplaat gelijmd of gelast worden. Men dient zich hierbij te houden aan de richtlijnen van de fabrikant van de dakdoorbreking en de afdichting.
 
Indien de plakplaat niet uit hard PVC bestaat, wordt er in eerste een mantel vervaardigd uit een plastomere afdichtingsstrook die op de kokerwand gekleefd wordt en tot op het dakvlak reikt.
 
Vervolgens wordt er in een aparte afdichtingsstrook een gat gesneden met een diameter die overeenkomt met 2/3 tot de helft van de diameter van de doorbrekening, waarna deze over de kokerwand getrokken wordt. Hierdoor verkrijgt de afdichting als het ware een opstandje rondom de doorbreking. De bovenrand van deze mantel wordt met een klembeugel of een klemring rond de doorbreking bevestigd, waarna de klemring met een elastische voegkit opgespoten wordt.
 
Plastomere afdichtingen kunnen in geval van een renovatie ook zonder plakplaat aangesloten worden. Deze oplossing impliceert echter dat de herstellings- en onderhoudswerkzaamheden aan de dakdoorbreking veel ingrijpender en fel bemoeilijkt worden.
 
Vermits de kitvoeg tussen de schouw en de draagvloer of de binnenbepleistering voornamelijk onderhevig is aan afschuifspanningen, dient men bij voorkeur gebruik te maken van een bijkomende luchtdichtheidsring die geleverd wordt door de schouwfabrikant.
 
De schouwomtrek dient bovenaan afgewerkt te worden met een klemring en kit (zie ook uitvoeringsdetail 108-3 van de TV 244).
 
Bij bepaalde plastomeertypes dient men tussen de afdichting en een niet-gecacheerde EPS- of PUR-dakisolatie een scheidingslaag aan te brengen om te vermijden dat de weekmakers uit de dakafdichting zouden migreren (zie technische specificaties van de fabrikanten).
 
Behalve bij afvoerkanalen uit de temperatuurklasse T80 (waarbij de maximale nominale werkingstemperatuur van de verbrandingsproducten die door de buis mogen stromen lager blijft dan 80 °C) mogen er zich normaalgesproken geen brandbare materialen bevinden op een minimale afstand van 50 à 150 mm van de buitenwand van het afvoerkanaal. Bij een hogere temperatuurklasse (> T80) zal men in deze zone bijgevolg een onbrandbaar isolatiemateriaal moeten voorzien (brandreactieklasse A2,s1,d0 volgens de norm NBN EN 13501-1).

Gerelateerde publicaties

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails