Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

25/05/2018

WTCB Home

Bouwdetail plat dak-doorvoering

Schouw door een betonnen draagvloer. Bitumineuze afdichting

Referentie: 1025
Publicatiedatum: 03-09-2014

1025_DET1_1.svg
 1. Dakvloer
 2. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 3. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 4. Dakafdichting
 5. Plakplaat met opstand
 6. Rookkanaal
 7. Kraag
 8. Warmtebestendige kit
 9. Warmtebestendige soepele voeg
 10. Binnenbepleistering
 11. Luchtdichtheidsring, hoort bij de schouwdoorvoer
 12. Mastiek
 13. Mantelbuis
 14. Onbrandbare thermische isolatie
 15. Koker met voetplaat
 16. Kleefband (dampdichte aansluiting van het dampscherm)
 17. Manchette (dampdichte aansluiting van het dampscherm)
Vermits de kitvoeg tussen de schouw en de draagvloer of de binnenbepleistering voornamelijk onderhevig is aan afschuifspanningen, dient men bij voorkeur gebruik te maken van een bijkomende luchtdichtheidsring die geleverd wordt door de schouwfabrikant.
 
De schouwomtrek dient bovenaan afgewerkt te worden met een klemring en kit (zie ook TV 244, Uitvoeringsdetail 108-1).
 
De gebeurlijke ruimte op de plakplaat tussen de dakafdichting en de doorbreking wordt bij voorkeur opgevuld met kit om waterstagnaties te vermijden.

Gerelateerde publicaties

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails