Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/06/2018

WTCB Home

Bouwdetail plat dak-doorvoering

Dubbelwandige schouw boven het dak. Plastomere afdichting

Referentie: 1024
Publicatiedatum: 03-09-2014

1024_DET1_1.svg
 1. Dragend metselwerk
 2. Dakvloer
 3. Metselwerk van de schouw
 4. Thermische onderbreking
 5. Harde thermische isolatie
 6. Spouwmembraan (al dan niet in het binnenspouwblad ingewerkt)
 7. Slab
 8. Open stootvoegen
 9. Gevelmetselwerk
 10. Schouwpotten
 11. Thermische isolatie van de schouw
 12. Hellingslaag
 13. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 14. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 15. Dakafdichting
 16. Mechanische bevestiging
 17. Ballastlaag
 18. Gesloten scheidingslaag
 19. Kimfixatie (indien nodig, zie TV 244, § 5.4)
De noodzaak van een kimfixatie bij een plastomere afdichting is afhankelijk van de drie volgende factoren :
- de plaatsingswijze van de afdichting in het dakvlak
- de afwerking van de dakopstanden
- het feit of de afdichting al dan niet gewapend is.
 
Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we naar TV 244, hoofdstuk 5 "Opstanden".
 
Bij bepaalde plastomeertypes dient men tussen de afdichting en een niet-gecacheerde EPS- of PUR-dakisolatie een scheidingslaag aan te brengen om te vermijden dat de weekmakers uit de dakafdichting zouden migreren (zie technische specificaties van de fabrikanten).
 
Indien de ondergrond van de dakopstand een zekere ruwheid vertoont, dient men een scheidingslaag (niet-geweven polyester) te voorzien.
 
Wanneer men tussen de eventuele ballastlaag en de dakafdichting een scheidingslaag dient aan te brengen, moet men bij bepaalde plastomeertypes (bv. uit monomeer PVC) opteren voor een gesloten scheidingslaag. Er mag in geen geval gebruikgemaakt worden van polyesterdoek. Dit materiaal houdt de micro-organismen uit de ballastlaag immers vast, waardoor het risico op een migratie van de weekmakers nog toeneemt.
 
Het wordt aangeraden om de opstanden van een plastomere afdichting bovenaan steeds van een mechanische bevestiging te voorzien. Plastomere afdichtingen die niet tegen de opstand verkleefd worden, dienen vanaf een opstandhoogte van 50 cm bovendien om de 50 cm met een bijkomende mechanische bevestiging (tussenfixatie) uitgerust te worden. Wanneer de opstanden van de plastomere afdichting verkleefd worden, is een dergelijke tussenfixatie overbodig.
 
Wanneer het spouwmembraan opgebouwd is uit PVC, zou men eveneens een beroep kunnen doen op een geprofileerde staalplaat.

Gerelateerde publicaties

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails